Dodatečné výběrové řízení (DVŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na letní semestr 2024

Datum vyhlášení: 28. 8. 2023

Podmínky přijetí do DVŘ

Zájemce musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (viz https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/), vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (http://is.cuni.cz/webapps) a na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat (1) motivační dopis, (2) životopis a (3) doklad o jazykové způsobilosti.  Eventuální uchazeči z řad letošního prvního ročníku musí aspirovat na úspěšné uzavření ročníku včetně odevzdání textů do přípravného semináře i semináře hudby do r. 1600. U studentů vyšších ročníků je podmínkou splnění obou seminářů z druhého ročníku a schválení tématu bakalářské práce anebo alespoň domluva s vedoucím práce o tématu a způsobu realizace.

Kritéria výběru

Posuzovány budou dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Studenti magisterských a doktorských programů budou mít přednost před studenty programů bakalářských, studenti vyšších ročníků před studenty ročníků nižších.

Z finančních důvodů je DVŘ letos dvoukolové. Dle informací Zahraničního oddělení FF UK proběhne druhé kolo „na Zahraničním oddělení za přítomnosti pana proděkana, který vybere z účastníků ty, kteří obdrží stipendium. Studenti budou vybráni na základě jejich motivace, studijního průměru a zda již byli na výjezdu v předchozích letech.“

Seznam univerzit, s nimiž má ÚHV smlouvu a počet míst

Bangor University (1)
Humboldt-Universität, Berlin (2)
Universita J. A Komenského Bratislava (1)
Universität Hamburg (1)
Universität Leipzig (1)
Universität zu Köln (1)
Ludwig-Maxmilians Univ. München (1)
Universita degli studi Padova (1)
Université Jean Monnet, Saint-Etienne (1)
Université Rennes 2 – Haute Bretagne (2)
Universiteit Utrecht (1)
Universytet Warszawski (1)
Universität Zürich (1)

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i na jiné univerzity přes jiné katedry/ústavy či typy smluv, včetně konsorcia univerzit 4EU+. Studenti, kteří budou mít zájem využít smlouvu jiného pracoviště, se musí zúčastnit výběrového řízení na Ústavu hudební vědy a zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK. Ve všech případech je zároveň nutné informovat se o situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (např. zda-li v daném akademickém roce bude zvolený program otevřen, zda-li budou přijímáni zahraniční studenti, eventuálně i přes jiné smlouvy, jsou-li omezení z hlediska programu (Bc/NMg.) atp.). Pro zájemce z jiných ústavů/kateder, kteří by rádi využili smlouvy zajišťované ÚHV platí tytéž podmínky, resp. povinnost zajištění souhlasu domácího pracoviště a zaslání výše uvedených dokumentů na uvedený mail.

Termín podání přihlášek: do 13. září 2023 včetně

Vyhlášení výsledků: 15. září 2023 (mailem)

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Úvod > Aktuality > Dodatečné výběrové řízení (DVŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na letní semestr 2024