Závěrečné práce

viola2

Závazné informace a manuály ke zpracování a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a k jejich zadávání do SIS najdete na stránkách fakulty.

Všichni studenti, kteří mají zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci, musí navštěvovat seminář týkající se období/tématu, kam téma jejich práce spadá, nebo do semináře, který je tomuto tématu nejblíže. Fakt, že řádný vedoucí jejich práce sám seminář nevede, na tomto nic nemění; každý musí do nějakého semináře docházet.

Digitální univerzitní repozitář (archiv závěrečných prací)

 

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné práce