Rozvrh

viola2

Fakultní rozvrhová aplikace zobrazuje aktuálně vyučované předměty strukturované podle konkrétních studijních plánů. V SISu lze vyhledávat podle různých kritérií – předmět, katedra, vyučující, učebna apod. Lze vyhledat předměty na jakékoli katedře FF UK, resp. jakékoli fakultě UK. Oba tyto systémy jsou provázané. Interní rozvrh v PDF slouží k orientaci o celkové výuce na ÚHV FF UK aktuální semestr – není provázaný s předchozími dvěma systémy.

Výpis aktuálně vyučovaných předmětů dle studijního programu

Úvod > Studium > Studentům > Rozvrh