Rozvrh

viola2

Upozorňujeme studující, že výuka Ústavu hudební vědy FF UK v letním semestru 2023/2024 probíhá mimo prostory UK, a to v Národní knihovně ČR v Klementinu. Vstup do Klementina je možný pouze s platným čtenářským průkazem. Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na Vás.

Fakultní rozvrhová aplikace zobrazuje aktuálně vyučované předměty strukturované podle konkrétních studijních plánů. V SISu lze vyhledávat podle různých kritérií – předmět, katedra, vyučující, učebna apod. Lze vyhledat předměty na jakékoli katedře FF UK, resp. jakékoli fakultě UK. Oba tyto systémy jsou provázané. Interní rozvrh v PDF slouží k orientaci o celkové výuce na ÚHV FF UK aktuální semestr – není provázaný s předchozími dvěma systémy.

Úvod > Studium > Studentům > Rozvrh