Marc Niubo

doc. Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Funkce
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav hudební vědy
 • ředitel (vedoucí) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
 • čt 15:50-17:30 (po předchozí domluvě)
Členství
 • Oborová rada Hudební věda (D; 8102V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Musicology (D; 8102V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 459

Badatelské zaměřeníMarc Niubo

 • hudba 17. a 18. století (duchovní hudba, italská opera)
 • Antonín Dvořák

Věda a výuka

Ve svém výzkumu se primárně věnuje hudební historiografii, odkrývání minulého, zkoumání skladeb, jejich příběhů, tvůrců, interpretů, kontextů, souvislostí. Jeho dlouhodobým badatelským tématem je italská opera v Praze, jež se stala tématem postdoktorského grantu (Italská opera v Thunovském divadle v Praze 1781-1784), a v rozšíření podobě i habilitačního spisu Italská opera v mozartovské Praze. Badatelsky se také věnuje duchovní hudbě – české i italské, ale primárně v domácím kontextu. Řadě dalších témat, jako např. hudba anglického či španělského baroka, dílo M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, otázky provozovací praxe, edičních technik, hudební kritiky, se věnuje spíše příležitostně anebo primárně ve výuce. Kromě základního kursu Přehled dějin hudby vyučuje specializované kursy vztahující se k období 17. – 18. století, včetně bakalářského a magisterského semináře.

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • Italská opera v mozartovské Praze (Praha, 2022).
 • s Kateřinou Bobkovou-Valentovou, „Hudba a divadlo“, in Jiří Hrbek (ed.), Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století. (Praha, 2021), 135-180.
 • „The Italian opera in Prague in the Eighteenth Century: Networks, Strategies, Repertoires“, in Tatiana Korneeva (ed.), Mapping Artistic Networks. Eighteenth Century Italian Theatre and Opera Across Europe. (Turnhout, 2021), 41-52.
 • s Ingrid Schraffl, „Paisiello’s La frascatana Dramaturgical transformations on its journey through Central Europe“, in Musicologica Austriaca (2017), 1-26.
 • „Pasquale Bondini before Mozart“, in Hudební věda, 52, 3-4 (2015), 317–330.
 • „In search of the operatic archives of Giuseppe Bustelli“, De musica disserenda, 11 (2014), 163–174.
 • „Emoce a dramaturgie opery buffa“, in Cornova, 4, 2 (2014), 53–60.
 • „Bernard Artophaeus and Bohuslav Matěj Černohorský. Casual Examples of Czech Music in Baroque Silesia or the Last Traces of Music by Minorites in Wroclaw?“, in Pawel Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigius Pośpiech (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742 (Frankfurt am Main, 2013).
 • „Giovanni Battista Pergolesi in Eighteenth Century Bohemia“, in Pergolesi Studies, 8 (2013), 287-311.
 • „Giovinette semplicette aneb k pražské podobě Paisiellovy opery La frascatana“, in Divadelní revue, 2 (2012), 74–89.
 • „Griselda aneb Triumf ctnosti na operním jevišti hraběte F. A. Sporcka“, in Manu propria… Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové (Praha, 2012), 155-173
 • „Italská opera mezi Prahou a Drážďanami v druhé polovině 18. století“, in Cornova 2, 2 (2012), 65-80.
 • „Isabella e Rodrigo: Towards the Late 18th Century Performance Practice at the Dresden Court Opera Theatre“, in Wolfgang Mende (ed.), Partita. Siebenundzwanzig Sätze zur Dresdner Musikgeschichte. Festschrift Hans-Günther Ottenberg (Dresden, 2012), 389–404.
 • „Italská opera ve Stavovském divadle v první třetině 19. století“, in Z. Hojda, M. Ottlová, R. Prahl (eds.), Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století (Praha, 2012), 315–327.
Úvod > Lidé > Vyučující > Marc Niubo