Marc Niubo

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav hudební vědy
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
 • čt 15:50-17:30 (po předchozí domluvě)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 459

Badatelské zaměřeníMarc Niubo

 • hudba 17. a 18. století (duchovní hudba, italská opera)
 • Antonín Dvořák

Projekty

GA ČR: Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století (spoluřešitel)

Věda a výuka

Ve svém výzkumu se primárně věnuje hudební historiografii, odkrývání minulého, zkoumání skladeb, jejich příběhů, tvůrců, interpretů, kontextů, souvislostí. Jeho dlouhodobým badatelským tématem je italská opera v Praze, které věnoval část disertace, stala se námětem jeho postdoktorského grantu (Italská opera v Thunovském divadle v Praze 1781-1784) a tématem knihy, na které v současnosti pracuje. Badatelsky se také věnuje duchovní hudbě – české i italské, ale primárně v domácím kontextu. Řadě dalších témat, jako např. hudba anglického či španělského baroka, dílo M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, otázky provozovací praxe, edičních technik, hudební kritiky, se věnuje spíše příležitostně anebo primárně ve výuce. Kromě základního kursu Přehled dějin hudby a navazujícího cvičení vyučuje specializované kursy vztahující se k období 17. – 18. století, včetně bakalářského a magisterského semináře.

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • Pasquale Bondini before Mozart, Hudební věda, 2015/3-4, s. 317–330.
 • In search of the operatic archives of Giuseppe Bustelli, De musica disserenda, 2014, XI/1-2, 163–174.
 • Emoce a dramaturgie opery buffa, Cornova, 2014/2, s. 53–60.
 • Bernard Artophaeus and Bohuslav Matěj Černohorský. Casual Examples of Czech Music in Baroque Silesia or the Last Traces of Music by Minorites in Wroclaw?, in: The Musical Culture of Silesia before 1742 (ed. Pawel Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigius Pośpiech), Frankfurt am Main 2013.
 • Giovanni Battista Pergolesi in Eighteenth Century Bohemia, in: Pergolesi Studies 8, 2013, s. 287-311.
 • Giovinette semplicette aneb k pražské podobě Paisiellovy opery La frascatana, Divadelní revue 2012/2, s. 74–89.
 • Griselda aneb Triumf ctnosti na operním jevišti hraběte F. A. Sporcka, in: Manu propria… Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, Praha 2012, s. 155-173
 • Italská opera mezi Prahou a Drážďanami v druhé polovině 18. století, Cornova 2012/2, s. 65-80.
 • Isabella e Rodrigo: Towards the Late 18th Century Performance Practice at the Dresden Court Opera Theatre, in: Partita. Siebenundzwanzig Sätze zur Dresdner Musikgeschichte. Festschrift Hans-Günther Ottenberg, (ed. Wolfgang Mende), Dresden 2012, s. 389–404
 • Italská opera ve Stavovském divadle v první třetině 19. století, in: Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století (ed. Z. Hojda, M. Ottlová, R. Prahl), Praha 2012, s. 315–327.
Úvod > Lidé > Vyučující > Marc Niubo