Aktuální projekty

GA ČR Expro 19-28306X Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, hlavní řešitelka doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), spolunavrhovatel za FF UK Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. (od 2019)

 

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty