Aktuální projekty

HERA 15.037 Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe, řešitelé PhDr. Lenka Hlávková, Ph. D., prof. PhDr. David Eben, Ph. D., Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. (2016 – 2019)

GA ČR 15-11036S: Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku

GA UK 484816 Otilie Dvořáková – dcera Antonína Dvořáka, manželka Josefa Suka, řešitelka Mgr. Eva Myslivcová (od 2016)

GA UK 506716 Český nototisk předbělohorského období, řešitelka Mgr. Petra Jakoubková (od 2016)

GA UK 276015 Prameny k starší české hudební kultuře uložené ve Švédsku: heuristický výzkum, řešitel Mgr. Jiří Kroupa (od 2015)

GA UK 1746214 Hudba arménského hymnáře, řešitel Haig Utidjian (2014 – 2016)

GA UK 1840214 Příprava prvního vydání verze Lužanské mše s doprovodem varhan, violoncell a kontrabasu, řešitel Haig Utidjian (2014 – 2016)

GA UK 1698214 Pražský operní život konce 40. let 19. století, řešitel Mgr. Martin Šochman (2014 – 2016)

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty