Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia

struny2

Hudební věda – bakalářské studium

Konkrétní termín své přijímací zkoušky zjistíte z pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdržíte prostřednictvím SIS cca 30 dní před vlastní zkouškou. Více informací najdete v harmonogramu přijímacího řízení.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční bakalářské
Kombinovatelnost: jednooborové nebo dvouoborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová, písemná

Předpokládaný počet přijatých: 20

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Písemná zkouška

  1. sluchový test (určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis krátké jednohlasé hudební ukázky) (max. 25 bodů)
  2. hudebně-historický test (max. 26 bodů)
  3. písemná práce (referát na odbornou knihu, rozsah 300-400 slov, max. 47 bodů)
  4. seznam prostudované odborné literatury (max. 2 body)

Zkouška trvá 160 min. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Další požadavky: Ke zkoušce přineste předem vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

Ukázkový test k přijímacím zkouškám
Orientační seznam literatury

 

Hudební věda – navazující magisterské studium

Konkrétní termín své přijímací zkoušky zjistíte z pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdržíte prostřednictvím SIS cca 30 dní před vlastní zkouškou. Více informací najdete v harmonogramu přijímacího řízení.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová

Předpokládaný počet přijatých: 10

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

  1. rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 30 bodů)
  2. dějiny evropské a české hudby od středověku do současnosti (max. 25 bodů)
  3. metodologie (zkouška se zčásti opírá o seznam četby odborné literatury předložený uchazečem – max. 20 bodů)
  4. základy hudební analýzy (max. 25 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

  • Bakalářskou práci je nutné nejpozději 7 před konáním zkoušky doručit elektronicky na adresu uhv@ff.cuni.cz nebo vytištěnou na adresu Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. Vytištěná práce bude uchazeči po ukončení zkoušky navrácena.
  • Seznam odborné četby se předkládá k nahlédnutí u zkoušky.

Zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Zkoušku nelze prominout.

Ukázka skladby pro rozbor (součást přijímací zkoušky do NMgr. studia hudební vědy)

ÚHV FFUK má na tyto texty autorská práva. Jakékoliv zneužití bude trestně stíháno.

Aktualizované informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty

Vizitky studijních programů na stránkách fakulty

Bakalářský program Hudební věda
Navazující magisterský program Hudební věda

Den otevřených dveří

Vřele doporučujeme návštěvu Dne otevřených dveří, který se koná každoročně v lednu.

Úvod > Studium > Uchazečům > Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia