Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia

struny2

Hudební věda – bakalářské studium

Přijímací zkoušky v roce 2021 (pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022) se budou konat v rozmezí od 8. 5. do 30. 6. Přesné datum bude upřesněno a uchazeči budou včas vyrozuměni.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční bakalářské
Kombinovatelnost: jednooborové nebo dvouoborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová, písemná

Předpokládaný počet přijatých: 18

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 1. sluchové určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis krátké jednohlasé hudební ukázky
 2. sluchový test znalostí hudebních slohů a stěžejních děl klasického hudebního repertoáru
 3. kulturně-historický test
 4. interpretace odborného textu
 5. písemná práce (esej) o rozsahu 300-400 slov (2-3 strany) zjišťující motivaci a obecné předpoklady ke studiu zvoleného oboru

Zkouška trvá 4 hodiny. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Další požadavky: Ke zkoušce přineste předem vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

Orientační seznam literatury
Ukázkový test k přijímacím zkouškám

Hudební věda – navazující magisterské studium

Přijímací zkoušky v roce 2020 se budou pravděpodobně konat 11. 6. v 10:00. Informace budou ještě upřesněny a uchazeči budou včas vyrozuměni.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová

Předpokládaný počet přijatých: 10

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 1. rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 30 bodů)
 2. dějiny evropské a české hudby od středověku do současnosti (max. 25 bodů)
 3. metodologie (zkouška se zčásti opírá o seznam četby odborné literatury předložený uchazečem – max. 20 bodů)
 4. základy hudební analýzy (max. 25 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • Bakalářskou práci je nutné nejpozději 7 před konáním zkoušky doručit elektronicky na adresu uhv@ff.cuni.cz nebo vytištěnou na adresu Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. Vytištěná práce bude uchazeči po ukončení zkoušky navrácena.
 • Seznam odborné četby se předkládá k nahlédnutí u zkoušky.

Zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Zkoušku nelze prominout.

Ukázka skladby pro rozbor (součást přijímací zkoušky do NMgr. studia hudební vědy)

ÚHV FFUK má na tyto texty autorská práva. Jakékoliv zneužití bude trestně stíháno.

Aktualizované informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty

Vizitky studijních programů na stránkách fakulty

1HVE: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hudebni-veda/
5HVE: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hudebni-veda_nmgr/

Vřele doporučujeme návštěvu Dne otevřených dveří, který se koná každoročně v lednu.

Úvod > Studium > Uchazečům > Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia