Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia

struny2

Hudební věda – bakalářské studium

Přijímací zkoušky v roce 2022 (pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023). Přesné datum bude upřesněno a uchazeči budou včas vyrozuměni.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční bakalářské
Kombinovatelnost: jednooborové nebo dvouoborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová, písemná

Předpokládaný počet přijatých: 18

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 1. sluchové určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis krátké jednohlasé hudební ukázky
 2. sluchový test znalostí hudebních slohů a stěžejních děl klasického hudebního repertoáru
 3. kulturně-historický test
 4. interpretace odborného textu
 5. písemná práce (esej) o rozsahu 300-400 slov (2-3 strany) zjišťující motivaci a obecné předpoklady ke studiu zvoleného oboru

Zkouška trvá 4 hodiny. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Další požadavky: Ke zkoušce přineste předem vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

Orientační seznam literatury
Ukázkový test k přijímacím zkouškám

Hudební věda – navazující magisterské studium

Přijímací zkoušky v roce 2021 (pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022) se budou konat v rozmezí od 8. 5. do 30. 6. Přesné datum bude upřesněno a uchazeči budou včas vyrozuměni.

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová

Předpokládaný počet přijatých: 10

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 1. rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 30 bodů)
 2. dějiny evropské a české hudby od středověku do současnosti (max. 25 bodů)
 3. metodologie (zkouška se zčásti opírá o seznam četby odborné literatury předložený uchazečem – max. 20 bodů)
 4. základy hudební analýzy (max. 25 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • Bakalářskou práci je nutné nejpozději 7 před konáním zkoušky doručit elektronicky na adresu uhv@ff.cuni.cz nebo vytištěnou na adresu Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. Vytištěná práce bude uchazeči po ukončení zkoušky navrácena.
 • Seznam odborné četby se předkládá k nahlédnutí u zkoušky.

Zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Zkoušku nelze prominout.

Ukázka skladby pro rozbor (součást přijímací zkoušky do NMgr. studia hudební vědy)

ÚHV FFUK má na tyto texty autorská práva. Jakékoliv zneužití bude trestně stíháno.

Aktualizované informace o přijímacím řízení na stránkách fakulty

Vizitky studijních programů na stránkách fakulty

Bakalářský program Hudební věda
Navazující magisterský program Hudební věda

Den otevřených dveří

Vřele doporučujeme návštěvu Dne otevřených dveří, který se koná každoročně v lednu.

Úvod > Studium > Uchazečům > Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia