Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia

struny2

Hudební věda – bakalářské studium

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční bakalářské
Kombinovatelnost: jednooborové nebo dvouoborové studium
Přijímací zkouška: jednokolová, písemná

Předpokládaný počet přijatých: 15

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 1. sluchové určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis krátké jednohlasé hudební ukázky
 2. sluchový test znalostí hudebních slohů a stěžejních děl klasického hudebního repertoáru
 3. kulturně-historický test
 4. interpretace odborného textu
 5. písemná práce (esej) o rozsahu 300-400 slov (2-3 strany) zjišťující motivaci a obecné předpoklady ke studiu zvoleného oboru

Zkouška trvá 4 hodiny. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Další požadavky: Ke zkoušce přineste předem vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

Orientační seznam literatury
Ukázkový test k přijímacím zkouškám

Hudební věda – navazující magisterské studium

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
Přijímací zkouška: dvoukolová

Předpokládaný počet přijatých: 10

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen.

Součásti zkoušky

 • Písemná část/talentová zkouška
 1. hudební analýza skladby 18. – 19. století
 2. vědomostní test zaměřený na metodologické základy oboru
 • Ústní část
 1. rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací
 2. vědomostní otázka z dějin evropské a české hudby od středověku do konce 20. století

Zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Zkoušku nelze prominout.

Ukázka vědomostního testu
Ukázka skladby pro rozbor
(součást přijímací zkoušky do NMgr. studia hudební vědy)

Další požadavky: předložení textu dokončené (rozpracované) bakalářské práce při ústní části zkoušky (předkládá se při prezentaci u písemné části zkoušky)

ÚHV FFUK má na tyto texty autorská práva. Jakékoliv zneužití bude trestně stíháno.

Úvod > Studium > Uchazečům > Přijímací zkoušky do Bc. a NMgr. studia