Jan Ciglbauer

Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po předchozí domluvě
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oblasti zájmu

 • Hymnologie
 • Gregoriánský chorál
 • Improvizace
 • Jazz Poetry

Curriculum

Jan Ciglbauer studoval hudební vědu na Univerzitě Karlově v Praze a Freie Universität v Berlíně. V roce 2017 zakončil doktorské studium pod vedením Davida Ebena prací Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition (německy). Zabývá se výzkumem a edicí středoevropských latinských písní. Studuje proměny jejich formy i společenské funkce v průběhu 14. a 15. století, dále pak jejich roli v oficiálním i neoficiálním životě univerzitních vzdělanců. Kromě medievistických témat se zajímá o fungování mluveného slova v improvizované hudební struktuře. Příležitostně se zabývá publicistikou v oblasti populární hudby.

Projekty

Bibliografie

 • K dějinám hudby na kolejích pražské univerzity v jejím nejstarším období, in: Studia mediaevalia Bohemica IX, 2/2017, s. 9-17
 • (s Pawlem Gancarczykem) Manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava and an Unknown Song by Petrus Wilhelmi de Grudencz, in: Muzyka LXI, 2/2017, s. 99-105
 • Antiphon oder Cantio? Auf der Suche nach der Identität des mitteleuropäischen geistlichen Liedes (2016), in: Hudební věda LIII, 2-3/2016, s.117-128
 • Habent sua fata libelli. Das Lübecker Troparium und mögliche musikalische Interessen des Simon Batz von Homburg (2015), in: Archiv für Musikwissenschaft 73, 3/2016, s. 220-240
 • Quoting, Rethinking and Copying: A Few Remarks on the Tradition of the Monophonic Cantio in Central Europe (2014), in: Hudební věda LI, 1-2/2014, s. 21-32
 • There is a Space between Rhythm and Melody. A Musical Analysis of Jan Erik Vold’s Performance Style (2012), in: Ole Karlsen (ed.), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk; Vallset: Oplandske Bokforlag 2013, s. 127-144
 • Two Alleluia chants in Nicolaus Cosel’s Manuscript: on Creation of New Liturgical Music in 15th-Century Central Europe (2011), in: Paweł Ganzarczyk, Lenka Hlávková, Remigiusz Pośpiech (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives, Frankfurt/Main: Peter Lang GmbH 2013, s. 35-43
 • Neumarkter Cantionale: Geistliche lateinische Lieder um 1470 und ihre Vergangenheit in mitteleuropäischen Handschriften (2009), in: Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska (eds.), The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa 2012, s. 83-90
 • Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 30.9.2: ein neues Bohemikum (?) (2006), in: Jan Baťa, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa (eds.), Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, Praha: KLP 2011, s. 64-70

Úvod > Lidé > Vědečtí pracovníci > Jan Ciglbauer