Vít Zdrálek

Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.

Funkce
  • WhoIs (Agenda) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
  • ZS 2023: středa 9-10 (nejlépe po domluvě)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 404

Oblasti zájmu

  • Etnomuzikologie
  • Jihoafrická populární a náboženská hudební kultura
  • Kulturní studium hudby

Vzdělání

2015, Ph.D., Hudební věda, Univerzita Karlova

2005-2006, international exchange student, University of Pretoria

2004, Mgr., Hudební výchova a Dějepis, Univerzita Hradec Králové

Výuka a věda

Od doku 2005 se věnuji výzkumu jihoafrické hudební populární a náboženské kultury. V Jihoafrické republice a Lesothu jsem strávil více než rok a půl studiem a terénními výzkumy.

Ve své disertační práci Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka (2015) jsem se věnoval problematice biografické etnografie zaměřené na hudebníka a obyvatele townshipu Mamelodi v kontextu apartheidní a postapartheidní Jižní Afriky. S využitím teorie jednání a konceptu subjektivity antropoložky Sherry Ortner jsem se soustředil na studium možností aktivně jednat v prostředí kolabující a deteritorializované společnosti. Metodou hloubkových rozhovorů a studiem účasti jednotlivce na různých hudebních performancích překračujících hranice běžně používaných kolektivních identit jsem se pokusil biograficky a v několika specializovaných sondách představit individuální hudební praxi a zkušenost jako prostředek a místo vyjednávání kulturních a sociálních pozic a konstruování subjektivity. Zaměřením se na jednotlivce v diachronnní perspektivě jsem se zároveň pokusil nabídnout alternativu ke konceptu kultury jako dominantímu teoretickému rámci při studiu jihoafrické hudební kultury. Výchozím podnětem pro mě v tomto směru byla výzva antropoložky Lily Abu-Lughod k „psaní proti kultuře“ a k „etnografii partikulárního“. V práci uplatňuji reflexivně-etnografický způsob psaní a zdůrazňuji situovanost etnografického poznání. Text je příspěvkem ke studiu jednotlivce v etnomuzikologii, k metodě reflexivní etnografie, ke studiím townshipu a pracovní migrace v apartheidní a postapartheidní Jižní Africe a k dosud v podstatě nestudované hudební kultuře Zion Christian Church, největší jihoafrické církve.

V letech 2017-2020 jsem spolupracoval na kolektivním projektu Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích (GA ČR 17-26672S) vedeném Danielou Stavělovou z Etnologického ústavu AV ČR. Jedním z výstupů je stejnojmenná kolektivní monografie publikovaná nakladatelstvím Academia.

Ocenění

2016, Bolzanova cena Univerzity Karlovy v Praze za disertační práci
Rozhovor k tématu: iForum UK.

Nedávné konference

2021, spoluorganizace konference Viva Africa 2021: Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges, Univerzita Karlova, online.

2021, spoluorganizace panelu Etnomuzikologie a hudební antropologie na 6. bienální konferenci CASA 2021, Praha, online.

2020, Postcommunism, the African ‚outside‘, and ‚the denial of coevalness‘: The situation of African studies in the Czech Republic, Africa Knows! It is time to decolonise minds, Universiteit Leiden, online.

2018, The dangerous supplement that takes-(the)-place: Derridean reading of the ’folklore movement’ in the Czech Republic, BFE Annual Conference, University of Newcastle.

2017, We all know that, don’t we?” Situating the scholarly knowledge about the Czech ‘folk music movement’ (preliminary thoughts), International Symposium Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century, HAMU, Praha.

2017, Filling the Void of Post-Apartheid: Miracles of the Zion Christian Church in the Life of South African Township Dweller, 7th European Conference on African Studies, ECAS7, University of Basel.

2017, What is in a Song? Performing Subjectivity and Performing the Nation in a South African Township, BFE Annual Conference, University of Sheffield.

Členství

SEM, BFE, CASA, ČAAS

Studijní komise FF UK (2020-22, 2022-)

Popularizace

Český rozhlas Vltava a Plus

Aktuálně vyučované kurzy

S kolegyní Terezou Havelkovou vedeme od roku 2012 seminář Seminář kulturní analýzy hudby.

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výpis z repozitáře AV ČR (ASEP)

Úvod > Lidé > Vyučující > Vít Zdrálek