Vít Zdrálek

Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.

Funkce
  • WhoIs (Agenda) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
  • LS 2024: středa 9-10 a 14-15 (nejlépe po domluvě), Národní knihovna, místnost 226
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 404

Oblasti zájmu

  • Etnomuzikologie
  • Jihoafrická populární a náboženská hudební kultura
  • Kulturní studium hudby

Vzdělání

2015, Ph.D., Hudební věda, Univerzita Karlova

2005-2006, international exchange student, University of Pretoria

2004, Mgr., Hudební výchova a Dějepis, Univerzita Hradec Králové

Výuka a věda

Vystudoval učitelství pro střední školy Hudební výchova a Dějepis na PedF UHK, doktorát z Hudební vědy získal na FF UK. Absolvoval roční studijní pobyt na University of Pretoria v Jihoafrické republice, kde také realizoval opakovaný hudebně etnograficky výzkum. Za disertační práci studující individuální zkušenost v prostředí náboženské a populární hudební kultury mezi apartheidem a post-apartheidem získal v roce 2016 Bolzanovu cenu UK. Podílel se na řešeni grantu GA ČR Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích (Daniela Stavělova a kol., Academia 2021) realizovaném v Etnologickém ústavu AV ČR. Ve výuce se věnuje především oblasti etnomuzikologie, k jejímuž rozvíjeni v českém prostředí přispěl mj. odborným překladem knihy Timothyho Rice Etnomuzikologie: Velmi krátký úvod (Karolinum 2020) a odbornou redakcí (spolu se Zuzanou Jurkovou) knihy Timothyho Rommena, Bruno Nettla a kol. Exkurze do světové hudby (Karolinum, v publikačním procesu). Z dlouhodobé badatelské práce v Semináři kulturní analýzy hudby, který vede s Terezou Havelkovou, vzešla kolektivní monografie Zvuk, gender, identita: Studie ke kulturní analýze hudby (Karolinum 2024, spolueditorka Tereza Havelková). Je členem afrikanistické studijní skupiny při Centru strategických regionů FF UK a hudebně afrikanistická a další témata příležitostně prezentuje i v mediích.

Ocenění

2016, Bolzanova cena Univerzity Karlovy v Praze za disertační práci
Rozhovor k tématu: iForum UK.

Nedávné konference

2021, spoluorganizace konference Viva Africa 2021: Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges, Univerzita Karlova, online.

2021, spoluorganizace panelu Etnomuzikologie a hudební antropologie na 6. bienální konferenci CASA 2021, Praha, online.

2020, Postcommunism, the African ‚outside‘, and ‚the denial of coevalness‘: The situation of African studies in the Czech Republic, Africa Knows! It is time to decolonise minds, Universiteit Leiden, online.

2018, The dangerous supplement that takes-(the)-place: Derridean reading of the ’folklore movement’ in the Czech Republic, BFE Annual Conference, University of Newcastle.

2017, We all know that, don’t we?” Situating the scholarly knowledge about the Czech ‘folk music movement’ (preliminary thoughts), International Symposium Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century, HAMU, Praha.

2017, Filling the Void of Post-Apartheid: Miracles of the Zion Christian Church in the Life of South African Township Dweller, 7th European Conference on African Studies, ECAS7, University of Basel.

2017, What is in a Song? Performing Subjectivity and Performing the Nation in a South African Township, BFE Annual Conference, University of Sheffield.

Členství

SEM, BFE, CASA

Studijní komise FF UK (2020-22, 2022-)

Popularizace

Český rozhlas Vltava a Plus

Aktuálně vyučované kurzy

S kolegyní Terezou Havelkovou vedeme od roku 2012 seminář Seminář kulturní analýzy hudby.

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výpis z repozitáře AV ČR (ASEP)

Úvod > Lidé > Vyučující > Vít Zdrálek