Studijní plány

viola2

Studijní plány obsahují konkrétní informace o průběhu studia podle roku započetí studia. Najdete v nich seznamy povinných předmětů a skupin povinně volitelných a volitelných předmětů s příslušným kreditovým ohodnocením, včetně doporučeného ročníku pro plnění, tam kde toto doporučení existuje. Ve studijních plánech se nacházejí také informace o prerekvizitách povinných předmětů, což je důležité hlavně v bakalářském stupni studia, o kreditových proporcích, o částech závěrečné zkoušky apod.

Studijní plány jsou závazné pro všechny studenty studující podle dané akreditace, proto je důležité vždy používat ten studijní plán, který platil v akademickém roce, v němž jste započali své studium. Studijní plány jsou závaznými dokumenty, jimiž se řídí celé studium, promítají se do struktury zadávání předmětů v SIS a na konci každého akademického roku a při ukončování studia se podle nich kontroluje plnění studijních povinností. Studijní plány se pro vás během studia nemění. Obecné informace o svém průběhu studia na FF UK najdete na fakultních stránkách v sekci Akreditace, studijní obory a plány.

Studijní plány podle roku započetí svého studia najdete ve fakultní aplikaci, nebo si je můžete prohlédnout níže.

 

Započetí Bc. a NMgr. studia od roku 2020/21

Započetí Bc. a NMgr. studia od roku 2016/2017

Započetí Bc. a NMgr. mezi lety 2009/2010 a 2015/2016

Započetí Ph.D. studia od roku 2019/2020

Započetí Ph.D. studia mezi lety 2012/2013 a 2018/2019

Počty kreditů potřebné pro zápis a požadavky pro obhajobu

Úvod > Studium > Studentům > Studijní plány