Miscellanea musicologica

Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vychází od roku 1956.

Editor: Marta Ottlová

Vydává Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

Nejnovější svazek: XXXVIII

Jana Fojtíková:  Die ältesten Quellen der Werke Beethovens in der Tschechischen Republik

Jan Kapusta:  Der Musiksalon und die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebes in der Kleinstadt Böhmens in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Archiv starších svazků

Úvod > Věda a výzkum > Publikace > Miscellanea musicologica