Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Seznámení s hudební vědou 2023

Leták [PDF]       Přihláška

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu  na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí  seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie, příp. volitelných přednášek – např. etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, základy hudební teorie, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 10. února 2023  od 15:00 do 18:10 v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro),  Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Výuka proběhne dle rozpisu vždy v pátek od 15 do 18:10 hodin. Rozpis a další potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách ÚHV.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Vyučující: pedagogové Ústavu hudební vědy FF UK

Cena kurzu (včetně DPH): 3 025 Kč

Zapsat se můžete zasláním přihlášky na mail uhv@ff.cuni.cz

Další informace k dispozici telefonicky či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

 

Rozpis lekcí pro rok 2023

Datum 15.00 – 16.30 16.45 – 18.15
10. února  2023 Dějiny hudby (středověk)
David Eben
Seminář (středověk)
D. Eben
17. února Dějiny hudby (renesance) (L. Hlávková) Seminář (renesance)

(L. Hlávková)

24. února Dějiny hudby (baroko)
M. Niubo
Seminář (baroko)
M. Niubo
3. března Dějiny hudby (klasicismus)
M. Niubo
Seminář (klasicismus)
M. Niubo
17. března Dějiny hudby (19. století)
M. Pudlák
Dějiny hudby (19. století)
M. Pudlák
31. března Seminář (19. století)
J. Gabrielová
Volitelná přednáška
V. Zdrálek
14. dubna Dějiny hudby (1.polovina 20. století)
M. Pudlák
Volitelná přednáška
Tereza Havelková
21. dubna Dějiny hudby (2.polovina 20. století)
M. Pudlák
Seminář (hudba 20. století)
M. Pudlák
28. dubna Sluchová nalýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
5. května Sluchová nalýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
12. května Sluchová nalýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
19. května Sluchová nalýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
26. května Seminář k přijímacímu řízení
M. Niubo
Závěrečný test z hudební teorie
E. Douša
Úvod > Studium > Uchazečům > Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)