Seznámení s hudební vědou

Seznámení s hudební vědou 2020

Leták        Přihláška

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových  přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie), volitelných přednášek (např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 7. února 2020 od 15.00 do 18 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

K zápisu přineste potvrzení o zaplacení kurzovného. Další lekce proběhnou dle rozpisu výuky vždy v pátek od 15 do 18 hodin.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Cena kurzu: 3025 (včetně DPH)

Další informace k dispozici telefonicky, či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

Rozpis výuky 2020

Datum 15.00 – 16.30 16.30 – 18.00
7. února Zahájení, Dějiny hudby (středověk) Seminář (středověk)
14. února Dějiny hudby (renesance) Seminář (renesance)
21. února Hudební teorie Volitelná přednáška
28. února Dějiny hudby (baroko) Hudební teorie
6. března Seminář (baroko) Hudební teorie
13. března Dějiny hudby (klasicismus) Seminář (klasicismus)
27. března Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
3. dubna Seminář (19. století) Hudební teorie
17. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
24. dubna Dějiny hudby (1. polovina 20. století) Volitelná přednáška
15. května  Dějiny hudby (2. polovina 20. století) Hudební teorie
22. května Seminář (hudba 20. století) Hudební teorie
29. května Seminář k přijímacímu řízení Závěrečný test z hudební teorie
Úvod > Studium > Uchazečům > Seznámení s hudební vědou