Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Seznámení s hudební vědou 2024

Leták [PDF]       Přihláška

Kurz o rozsahu 48 vyučovacích hodin (12 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí  seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie, příp. volitelných přednášek – např. etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, základy hudební teorie, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 23. února 2024 od 15:00 do 18:15 nikoli v budově Pražské konzervatoře, jak bylo dříve oznámeno, ale v učebně č. 230 v Národní knihovně ČR, Praha 1, Klementinum (2. patro). [AKTUALIZOVÁNO 5. 2. 2024; Ke změně dochází z provozních důvodů. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.]

Výuka proběhne dle rozpisu vždy v pátek od 15:00 do 18:15 hodin. Zajišťují ji vyučující Ústavu hudební vědy FF UK.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Cena kurzu (včetně DPH): 3 025 Kč

Zapsat se můžete zasláním přihlášky na mail uhv@ff.cuni.cz

Další informace k dispozici telefonicky či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

 

Rozpis lekcí pro rok 2024 (upravený)

Datum 15.00 – 16.30 16.45 – 18.15
23. února Úvodní hodina
Eduard Douša
Hudební teorie
Eduard Douša
1. března Dějiny hudby (středověk)
David Eben
Seminář (středověk)
David Eben
8. března Dějiny hudby (renesance)
Jan Baťa
Seminář (renesance)
Jan Baťa
15. března Dějiny hudby (baroko)
Marc Niubo
Seminář (baroko)
M. Niubo
22. března Dějiny hudby (klasicismus)
Marc Niubo
Seminář (klasicismus)
M. Pudlák
5. dubna Dějiny hudby (19. století)
M. Pudlák
Dějiny hudby (19. století)
M. Pudlák
12. dubna Dějiny hudby (1.polovina 20. století)
M. Pudlák
Volitelná přednáška
Tereza Havelková
19. dubna Dějiny hudby (2.polovina 20. století)
M. Pudlák
Seminář (hudba 20. století)
M. Pudlák
26. dubna Sluchová analýza
E. Douša
Volitelná přednáška
V. Zdrálek
3. května Sluchová analýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
10. května Sluchová analýza
E. Douša
Hudební teorie
E. Douša
17. května Seminář k přijímacímu řízení
M. Niubo
Závěrečný test z hudební teorie
E. Douša
Úvod > Studium > Uchazečům > Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)