Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Seznámení s hudební vědou 2021

Leták        Přihláška

Kurz bude probíhat v prezenční nebo distanční či kombinované podobě podle aktuální epidemické situace.
Zapsat se můžete zasláním přihlášky na mail uhv@ff.cuni.cz

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových  přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie), volitelných přednášek (např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 5. února 2021 od 15.00 do 18 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

K zápisu přineste potvrzení o zaplacení kurzovného. Další lekce proběhnou dle rozpisu výuky vždy v pátek od 15 do 18 hodin.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Cena kurzu: 3025 (včetně DPH)

Další informace k dispozici telefonicky, či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

Předběžný rozpis lekcí pro rok 2021

Datum 15.00 – 16.30 16.30 – 18.00
5. února Zahájení, Dějiny hudby (středověk) Seminář (středověk)
12. února Dějiny hudby (renesance) Seminář (renesance)
19. února Dějiny hudby (baroko) Seminář (baroko)
26. února Dějiny hudby (klasicismus) Seminář (klasicismus)
5. března Dějiny hudby (19. století) Seminář (19. století)
12. března Dějiny hudby (19. století) Tématická přednáška
26. března Dějiny hudby (1. polovina 20. století) Tématická přednáška
9. dubna Dějiny hudby (2. polovina 20. století) Seminář (hudba 20. století)
16. dubna Sluchová analýza Hudební teorie
30. dubna Sluchová analýza Hudební teorie
14. května  Sluchová analýza Hudební teorie
21. května Sluchová analýza Hudební teorie
28. května Seminář k přijímacímu řízení Závěrečný test z hudební teorie
Úvod > Studium > Uchazečům > Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)