Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Seznámení s hudební vědou 2022 (informace k ZS 2023 budou zveřejněny na začátku roku 2023)

Leták        Přihláška

Chcete se seznámit se základy odborné muzikologické práce, rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie, případně prohloubit svou přípravu na přijímací zkoušky? Právě Vám je určen kurz, na který všechny zájemce srdečně zve Ústav hudební vědy FF UK!

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) bude probíhat dle rozvrhu od 4. února do 27. května 2022 vždy v pátek od 15:00 do 18:15 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Výuka bude realizována formou přehledových přednášek z dějin hudby, lekcí hudební teorie, volitelných přednášek k vybrané problematice (např. hudební psychologie, etnomuzikologie) a tematických seminářů. Součástí kurzu jsou dále praktická cvičení – přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, základy hudební teorie a analýzy skladeb. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování.

V případě nepříznivé epidemiologické situace může výuka probíhat distančně.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Vyučující: pedagogové Ústavu hudební vědy FF UK

Cena kurzu (včetně DPH): 3 025 Kč

Zapsat se můžete zasláním přihlášky na mail uhv@ff.cuni.cz

Další informace k dispozici telefonicky či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

 

Předběžný rozpis lekcí pro rok 2022

Datum 15.00 – 16.30 16.45 – 18.15
4. února 2022 Dějiny hudby (středověk)
David EBEN
Seminář (středověk)
David EBEN
11. února 2022 Dějiny hudby (renesance)
Jan BAŤA
Seminář (renesance)
Jan BAŤA
25. února 2022 Dějiny hudby (baroko)
Marc NIUBO
Seminář (baroko)
Marc NIUBO
4. března 2022 Dějiny hudby (klasicismus)
Marc NIUBO
Seminář (klasicismus)
Marc NIUBO
11. března 2022 Dějiny hudby (19. století)
Miroslav PUDLÁK
Dějiny hudby (19. století)
Miroslav PUDLÁK
25. března 2022 Seminář (19. století)
Jarmila GABRIELOVÁ
Volitelná přednáška
Vít ZDRÁLEK
8.dubna 2022 Dějiny hudby (1. polovina 20. století)
Miroslav PUDLÁK
Volitelná přednáška
Tereza HAVELKOVÁ
22. dubna 2022 Dějiny hudby (2. polovina 20. století)
Miroslav PUDLÁK
Seminář (hudba 20. století)
Miroslav PUDLÁK
29. dubna 2022 Sluchová analýza
Eduard DOUŠA
Hudební teorie
Eduard DOUŠA
6. května 2022 Sluchová analýza
Eduard DOUŠA
Hudební teorie
Eduard DOUŠA
13. května 2022 Sluchová analýza
Eduard DOUŠA
Hudební teorie
Eduard DOUŠA
20. května 2022 Sluchová analýza
Eduard DOUŠA
Hudební teorie
Eduard DOUŠA
27. května 2022 Seminář k přijímacímu řízení
Marc NIUBO
Závěrečný test z hudební teorie
Eduard DOUŠA

 

Úvod > Studium > Uchazečům > Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)