…a slovo se stalo hudbou

 

Virtuální výstava „…a slovo se stalo hudbou“ Vás zve do světa knih, které vznikly před mnoha staletími proto, aby zaznamenaly hudební myšlenky tehdejších lidí.
A je to právě hudba, která nás propojí se světem našich předků žijících v období středověku a raného novověku. Při přípravě virtuální výstavy jsme pracovali s rukopisy digitalizovanými ve virtuální knihovně Manuscriptorium, s dostupnými notovými edicemi a hudebními nahrávkami. V některých případech vychází moderní přepis nebo zvukový záznam z jiného historického pramene a může se proto po obsahové stránce mírně odlišovat od zobrazeného exponátu.

Výstava byla slavnostně spuštěna při příležitosti mezinárodní konference MedRen 2017, která se konala 4. – 8. července v Praze. Výběr rukopisů, doprovodné texty a transkripce hudebních památek jsou společným dílem pražského týmu projektu Sound Memories (HERA), Renáty Modrákové z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny a studentů Ústavu hudební vědy FF UK.

 

VSTUPTE

 

Autoři

 

Úvod > Věda a výzkum > Dokončené projekty > Sound Memories > …a slovo se stalo hudbou