Koncepce rozvoje

struny1

Koncepce rozvoje Ústavu hudební vědy FF UK v letech 2016-2018

Hlavním cílem koncepce je rozvíjení Ústavu hudební vědy jako vědecko-pedagogického pracoviště, kde výuka oboru hudební věda směřuje především k vědecké práci, jakkoliv přirozeně počítá i s širším uplatněním absolventů. Ústav hudební vědy je jediné univerzitní muzikologické pracoviště v ČR, které v rámci výuky i výzkumu skutečně pokrývá oblasti od středověku až po současnost, s těžištěm v hudební kultuře evropské, ale i s mimoevropskými přesahy. Považuje proto za svou povinnost tuto svého druhu excelenci rozvíjet a tím i přispívat k jedinečnému charakteru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Úplný text

Předkladatel: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Úvod > Ústav hudební vědy > Koncepce rozvoje