Koncepce rozvoje

struny1

Koncepce rozvoje Ústavu hudební vědy FF UK v letech 2021-2024

Hlavním cílem koncepce je rozvíjení ÚHV jako vědecko-pedagogického pracoviště, kde výuka směřuje především k vědecké práci, třebaže má na zřeteli i širší uplatnění absolventů. Po mnoho let je ÚHV jediné akademické pracoviště v ČR, které v rámci výuky i výzkumu reálně pokrývá oblasti od středověku až po současnost, a to s těžištěm v hudební kultuře evropské, ale i s mimoevropskými přesahy. ÚHV proto považuje za svou povinnost tuto svého druhu excelenci rozvíjet a zároveň tím přispívat k jedinečnému charakteru FF UK. Vzhledem ke specifické povaze předmětu studia hudební vědy (hudba, hudební kultura, hudba v kultuře) a k souvisejícím potřebám oborového výzkumu, zajišťují kmenoví pracovníci ÚHV výuku jednak propedeutických disciplín (např. hudebně-teoretické předměty, hudební paleografie, ediční problematika) a jednak historicky, sociologicky, etnograficky a kulturně-analyticky orientovaných předmětů.

Úplný text

Předkladatelka: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

Úvod > Ústav hudební vědy > Koncepce rozvoje