Kulturní studium hudby

deska+noty1

Kulturní studium hudby představuje interdisciplinární východisko zkoumání současné hudební kultury jako součásti dlouhé historie modernity a jejích alternativ. Tímto přístupem se snažíme porozumět kulturním významům hudby, její praxi a promluvám o ní v nejrůznějších historických, politických, sociálních a kulturních souvislostech a kontextech a z různých teoretických perspektiv. Kriticky se vymezujeme vůči historicky konstruované a etnocentrické představě estetické autonomie umění a snažíme se hudbu a její významy naopak studovat jako nedílnou součást společenských a kulturních procesů. Kulturní studium hudby v našem pojetí chápe hudbu a psaní o ní na prvním místě jako situovanou kulturní praxi a zdůrazňuje proto vždy význam studia konkrétních pozic a perspektiv (včetně reflexe těch vlastních). Naším cílem je pochopit, co nejrůznější hudební praxe, kulturní objekty a promluvy o nich znamenají a co v konkrétní kultuře a společnosti dělají.

Tímto přístupem se snažíme integrovat a dále rozvíjet muzikologické výzkumné tradice s donedávna oddělenou historií (a někde stále oddělenou současností), zejména tzv. nové muzikologie, etnomuzikologie a studií populární hudby. Metodologicky využíváme jak mezioborově široce sdílené kvalitativní výzkumné metody jako například terénní výzkum, tak historické či orálně historické metody, pečlivé čtení textů (close reading) či diskurzivní analýzu. Snažíme se uplatňovat kritickou myšlenkovou tradici, jež se v humanitních vědách rozvinula v druhé polovině 20. století, zvláště v souvislosti s tzv. lingvistickým a kulturním obratem. Myšlenková východiska tedy tvoří obecnější teoretické texty například z oblasti feministické či postkoloniální kritiky, kulturálních studií, kulturní analýzy, filosofie, lingvistiky, antropologie a dalších.

Tereza Havelková se z hlediska kulturní analýzy věnuje zkoumání hudebního divadla a dalších multimediálních uměleckých forem 20. a 21. století. Vít Zdrálek uplatňuje etnografický přístup při studiu jihoafrické populární hudební a náboženské kultury a orálně historickou metodu při zkoumání tzv. folklórního hnutí v Československu.

Výukovou platformu představuje především Seminář kulturní analýzy hudby, který společně vedeme, a kurzy, jež k němu během studia vedou, zejména Úvod do etnomuzikologie, Kulturní a etnografické studium hudby a Seminář soudobé hudební kultury, případně další volitelné kurzy.

Úvod > Věda a výzkum > Kulturní studium hudby