Konference

konference

2017: Medieval and Renaissance Conference 2017

Ústav hudební vědy pořádá spolu s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě nadcházející ročník Medieval and Renaissance Music Conference. Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na níže uvedených stránkách.

acecs.cz/medren2017/
medrenconference.org

2016: Karel IV. (1913-1378) a hudební odkaz jeho doby

Konference u příležitosti oslav výročí narození Karla IV. spolupořádaná Ústavem hudební vědy a Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

karolus.cz

Úvod > Věda a výzkum > Konference