Konference

konference

2022: Musical Interactions, 1400-1650

https://uhv.ff.cuni.cz/en/research/conferences/musical-interactions/

2020: Rhythm in Music and the Arts in the Late Middle Ages

Virtuální konference věnovaná rytmu v hudbě 14. a 15. století, organizovaná projektem Staré mýty, nová fakta

https://www.smnf.cz/en/news/Virtual-conference-Rhythm-in-Music-and-the-Arts-in-the-Late-Middle-Ages/

2019: Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions

Konference věnovaná kontextu rukopisu Vyšší Brod 42 a hudbě v Čechách okolo roku 1400

https://uhv.ff.cuni.cz/en/2019/10/25/bohemia-1400-crossroads-en/

2017: Medieval and Renaissance Conference 2017

ÚHV spolu s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě uspořádali 45. ročník Medieval and Renaissance Music Conference. Konferenční stránky jsou stále přístupné: medren.ff.cuni.cz

2016: Charles IV (1316-1378) and the Musical Legacy of His Era

Mezinárodní konference organizovaná ÚHV a Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR

https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2016/11/07/karolus1316-2016/

Úvod > Věda a výzkum > Konference