Dokončené projekty

GA-ČR 13-14789 Italská opera v Thunovském divadle v Praze (1781-1784), řešitel Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (2013-2015)

GA UK 253233 Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623, řešitel Jiří Kroupa (2012-2014)

GA UK 1288213 Hudba na dvoře Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576-1612) – 1. část, řešitelka Michaela Rossi (2013-2014)

FRVŠ (Fond rozvoje VŠ) 1420B5 Hudba české renesance. Vytvoření a implementace nového předmětu, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (2013)

FRVŠ (Fond rozvoje VŠ) 672G5 Hymnologická prolegomena, řešitel Mgr. Jiří Kroupa (2013)

Evropská komise/Culture 507978 Aux confins de l’Humanisme Musical – Monde Slave et Culture Méditerranéenne, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph. D. (2010 – 2012)

GA ČR spoluřešitelský 408/08/1604 Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů – 1.fáze, řešitel Prof. PhDr. Milan Slavický, Mg. A. (2008-2012)

GA ČR 408/08/0875 August Wilhelm Ambros, Pražská hudební publicistika 1841-1871. Historicko-kritická edice, řešitelka Prof. PhDr.Marta Ottlová (2008-2012)

Nadace Český hudební fond DS + Nadace OSA 50/2/12 Výstava Milan Slavický: Člověk, skladatel, hudební režisér a pedagog, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph. D. (2012)

Úvod > Věda a výzkum > Dokončené projekty