Dokončené projekty

GA UK 826120 Hudební ikonogramy v pražské renesanční architektuře, řešitel Bc. Adrián Bíro (2020)

GA UK 96420 Sluchová zkušenost odsouzených v českých věznicích, řešitelka Mgr. Lucie Poskočilová (2020)

GA UK 910219 Hudební produkce v Chebu ve druhé polovině 16. století, řešitel Mgr. Jan Bilwachs (2019)

HERA JRP Uses of the Past. Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe, hlavní řešitel prof. Karl Kügle (Universiteit Utrecht), řešitelka za FF UK PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (2016-2019)

GA ČR 15-11036S Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku, řešitelka PhDr. Lenka Hlávková (2015-2017)

GA ČR 13-14789 Italská opera v Thunovském divadle v Praze (1781-1784), řešitel Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (2013-2015)

GA UK 484816 Otilie Dvořáková – dcera Antonína Dvořáka, manželka Josefa Suka, řešitelka Mgr. Eva Myslivcová (od 2016-2017)

GA UK 276015 Prameny k starší české hudební kultuře uložené ve Švédsku: heuristický výzkum, řešitel Mgr. Jiří Kroupa (2015-2018)

GA UK 1746214 Hudba arménského hymnáře, řešitel Haig Utidjian (2014 – 2016)

GA UK 1840214 Příprava prvního vydání verze Lužanské mše s doprovodem varhan, violoncell a kontrabasu, řešitel Haig Utidjian (2014 – 2016)

GA UK 1698214 Pražský operní život konce 40. let 19. století, řešitel Mgr. Martin Šochman (2014 – 2016)

GA UK 253233 Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623, řešitel Jiří Kroupa (2012-2014)

GA UK 1288213 Hudba na dvoře Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576-1612) – 1. část, řešitelka Michaela Rossi (2013-2014)

FRVŠ (Fond rozvoje VŠ) 1420B5 Hudba české renesance. Vytvoření a implementace nového předmětu, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (2013)

FRVŠ (Fond rozvoje VŠ) 672G5 Hymnologická prolegomena, řešitel Mgr. Jiří Kroupa (2013)

Evropská komise/Culture 507978 Aux confins de l’Humanisme Musical – Monde Slave et Culture Méditerranéenne, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph. D. (2010 – 2012)

GA ČR spoluřešitelský 408/08/1604 Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů – 1.fáze, řešitel Prof. PhDr. Milan Slavický, Mg. A. (2008-2012)

GA ČR 408/08/0875 August Wilhelm Ambros, Pražská hudební publicistika 1841-1871. Historicko-kritická edice, řešitelka Prof. PhDr.Marta Ottlová (2008-2012)

Nadace Český hudební fond DS + Nadace OSA 50/2/12 Výstava Milan Slavický: Člověk, skladatel, hudební režisér a pedagog, řešitel Mgr. Jan Baťa, Ph. D. (2012)

Úvod > Věda a výzkum > Dokončené projekty