Novinky ve fondu

knihovna_pasek_1920x176

Výběr z novinek ve fondu 

Říjen 2020

Marcello, Benedetto. Divadlo podle módy. Praha: Psalterium, 2020.
Bobeth, Gundela. Antike Verse in mittelalterlicher Vertonung: Neumierungen in Vergil-, Statius-, Lucan- und Terenz-Handschriften. Kassel; Basel; London; New York; Prag: Bärenreiter, 2013.
Cosgrove, Charles H. An ancient Christian hymn with musical notation: Papyrus Oxyrhynchus 1786: text and commentary. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.
Goldbach, Stanislav. Nauka o kontrapunktu a polyfonních formách. I. Brno: nákladem vlastním, 1938.
Monaldi, Gino. Verdi 1839-1898. Torino: Fratelli Bocca, 1926.
Titon, Jeff Todd. Toward a sound ecology: new and selected essays. Bloomington: Indiana University Press, 2020.
Impey, Angela. Song walking: women, music, and environmental justice in an African borderland. Chicago; London : The University of Chicago Press, 2018.
Ritchey, Marianna. Composing capital: classical music in the neoliberal era. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2019.
Popp, Susanne a Shigihara, Susanne. Max Reger v Praze: programová kniha k akcím Institutu Maxe Regera v Bonnu v rámci řady „Kultura země Severní Porýní-Vestfálsko“. Bonn: F. Dümmler, 1992.
ed. Bláhová, Kateřina a Petrbok Václav. Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia: KLP-Koniasch Latin Press, 2008.
Schubert, Franz. Sonaten. Wien: Universal-Edition.
Šín, Otakar. Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu [hudebnina]. Praha: Hud. Matice, 1933.
Weheliye, Alexander G. Phonographies: grooves in sonic Afro-modernity. Durham; London: Duke University Press, 2005.
ed. Bent, Margaret. Bologna Q15: the making and remaking of a musical manuscript: introductory study and facsimile [Vol. II. Facsimile]. Lucca: Libreria musicale italiana, 2008.
ed. Bent, Margaret. Bologna Q15: the making and remaking of a musical manuscript: introductory study and facsimile [Vol. I. Introductory study]. Lucca: Libreria musicale italiana, 2008.
Ziino, Agostino. Il codice T. III. 2 = The codex T. III. 2: Torino, Biblioteca nazionale universitaria: studio introduttivo ed edizione in facimile a cura. Lucca: Libreria musicale italiana, 1994.
Roth, Adalbert. Biblioteca Apostolica Vaticana: ms Urbinate Latino 1411: edizione facsimile. [Vatikán]: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006.
ed. Nádas, John; Ziinov, Agostino. The Lucca codex = Codice Mancini: Lucca, Archivio di stato, MS 184, Perugia, Biblioteca comunale „Augusta“, MS 3065; introductory study and facsimile. Lucca: Libreria musicale italiana editrice, 1990.
ed. Pirrotta, Nino. Il Codice Rossi 215 = The Rossi codex 2015: Roma, Biblioteca apostolica Vaticana, Ostiglia, Fondazione opera pia don Giuseppe Greggiati; studio introduttivo ed edizione in facsimile a cura. Lucca: Libreria musicale italiana, 1992.
ed. Berger, Harris M.; Stone, Ruth M. Theory for ethnomusicology: histories, conversations, insights. New York ; London : Routledge, 2019.
Lynn Stoever, Jennifer. The sonic color line: race & the cultural politics of listening. New York: New York University Press, 2016.
Lyden, John C. The Routledge companion to religion and popular culture. London; New York: Routledge, 2015.
Steingo, Gavin. Remapping sound studies. Durham; London: Duke University Press, 2019.
ed. Fast, Susan; Jennex, Craig. Popular music and the politics of hope: queer and feminist interventions. New York: Routledge, 2019.
Hirsch, Lily E. Music in American crime prevention and punishment. Ann Arbor: Michigan University Press, 2014.
ed. Riedel, Friedlind; Torvinen, Juha. Music as atmosphere: collective feelings and affective sounds. London; New York: Routledge, 2020.
Eyerly, Sarah Justina. Moravian soundscapes : a sonic history of the Moravian missions in early Pennsylvania. Bloomington: Indiana University Press, 2020.
Hall, Clare. Masculinity, class and music education : boys performing middle-class maculinities through music. London: Palgrave Macmillan, 2018.
Robinson, Dylan. Hungry listening: Resonant theory for indigenous sound studies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020.
ed. Morin, Karen M.; Moran, Dominique. Historical geographies of prisons : unlocking the usable carceral past. London; New York: Routledge, 2015.
Rice, Tom. Hearing and the hospital : sound, listening, knowledge and experience. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2013.
Gozzi Marco, Zimei Francesco. Il Laudario di Cortona: Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Academia Etrusca. Lucca: Libreria musicale Italiana, 2015.
Schulze, Holger. Sonic fiction. New York; London; Oxford; New Delhi; Sydney: Bloomsbury, 2020.
Bull, Michael. Sirens. New York; London; Oxford; New Dilhi; Sydney: Bloomsbury, 2020.
Miller, Kiri. Playable bodies: dance games and intimate media. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Bohlman, Andrea F. Musical solidarities: political action and music in late twentieth-century Poland. New York : Oxford University Press, [2019].
ed. Baade, Christina L.; Deaville, James. Music and the broadcast experience: performance, production, and audiences. Oxford: Oxford University Press, 2016.
ed. Kurkela, Vesa; Väkevä, Lauri. De-canonizing music history. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2009.
Chvála, Emanuel. Čtvrtstoletí české hudby. Praha: Urbánek, 1888.
Preissová, Gabriela. Její pastorkyňa: drama z venkovského života moravského o třech jednáních. Praha: Československé divadelní a literární jednatelství, [ne před 1945].
Zástěra, Josef Kl. Václav Jan Křtitel Tomášek: předchůdce Bedřicha Smetany. Ve Skutči: Nákladem a ve prospěch Musejního spolku ve Skutči, 1925.
Neuvedeno. Erk’s Deutscher Liederschatz. Leipzig ; & Berlin: C. F. Peters, [1890].
Neuvedeno. Deutsche Volkslieden: Balladen. Berlin: Walter de Grunter & Co., 1939.
Careme, Maurice. Les plus belles chansons de Maurice Carême: mélodies, choeurs et chansons. [místo vydání není známé]: Les Éditions ouvrières Dessain et Tolra, 1985.
Rostand, Claude. La musique française contemporaine. Paris: Presses universitaires de France, 1971.
Husa, Karel. Sonatina: for violin and piano. Milwaukee: Hal Leonard, 1999.
Štěpánová-Kurzová, Ilona. Klavírní technika. Praha: Supraphon, 1979.
Neuvedeno. Instrumentalisté: čeští koncertní umělci. [místo vydání není známé]:Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1983.
Kodály, Zoltán. Psalmus hungaricus. Budapest: Zenemükiadó vállalat, 1955.
Debussy, Claude. Barvy a rytmus. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1962.
Anderson, Ruth E. Contemporary American composers: a biographical dictionary. Boston: G. K. Hall, 1976.
ed. Stone, Anne. The manuscript Modena, Biblioteca Estense, α.M.5.24: commentary. Lucca: Libreria musicale Italiana, 2013.
Milano, Ernesto. Il codice α.M.5.24 (ModA). Lucca: Libreria musicale Italiana, 2013.
Orgas, Annibale. Sacrarum cantionum liber primus. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Sub lupa, 2019.
Szewerowski, Tomasz. Vesperae. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Sub lupa, 2019.
Charpentier, Gustave. Louisa: hudební román o 4 jednáních a 5 obrazech. Praha: Alois Wiesner, 1900.
Klášterský, Antonín. Dědův odkaz. Praha: Hudební matice Um. besedy, 1925.
Llewellyn, Jeremy. Liber scole virginis: A medieval collection of Marian music in Lund: Facsimile edition of LUB MH 14 with introducion, transcription and commentary. Lund: Lund university library, 2003.
Jobst von Brandt. Der erste Theil geistlicher Psalmen und teutscher Kirchengeseng. Stuttgart: Cornetto-Verlag, 2017.
Jobst von Brandt. Der erste Theil geistlicher Psalmen und teutscher Kirchengeseng. Stuttgart: Cornetto-Verlag, 2017.
Jobst von Brandt. Der erste Theil geistlicher Psalmen und teutscher Kirchengeseng. Stuttgart: Cornetto-Verlag, 2017.
Jobst von Brandt. Der erste Theil geistlicher Psalmen und teutscher Kirchengeseng. Stuttgart: Cornetto-Verlag, 2017.
Dünisch, Doris. Das Lied- und Tanzgut im Kreise Bielitz [rukopis]. Praha: [1945].
Mazánek, Jan. Vyučování zpěvu na pětitřídních a vícetřídních školách obecných i měšťanských: na základě Pivodovy nové methody. Díl III. Třída I., II. a III. školy měšťanské. Praha: Fr. A. Urbánek, 1894.
ed. Lucie Doležalová a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434-1504): písař, sběratel a autor. Dolní Břežany :Scriptorium, 2020.
Šín, Otakar. Úplná nauka o harmonii. Praha: [s.n.], 1933 a 1944.
Hostinský, O. Umění a společnost. Praha : J. Otto, 1907.
Haydn, Joseph. Die Schöpfung: Oratorium in 3 Abtheilungen. Salzburg: Duhle’sche Hofbuchdruckerei, [ne později než 1920].
Batka, Richard. Schumann: Musiker-Biographien. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1891.
Vecchi, Horatio. L’Amfiparnaso: První zpívaná komedie (1594). Praha: Pražské pěvecké komorní sdružení, 1934.
Hindemith, Paul. Drei Opern-Einakter: Mörder, Hoffnung der Frauen. Leipzig: B. Schott, 1921.
Ordei, Ascanio. Věrní milenci: pastýřská pohádka. Praha: Čeští madrigalisté, 1941.
Vecchi, Horatio. L’Amfiparnaso: První zpívaná komedie (1594). Praha: Pražské pěvecké komorní sdružení, 1934.
Nello, J. A. Služka paní. Praha: Uměl. beseda, 1908.
Charpentier, Gustave. Julien: Život básnikův. Praha: Urbánek, 1914.
Schonberg, Harold C. Životy velkých skladatelů: Od Monteverdiho ke klasikům 20. století. Praha: BB Art, 2006.
Němec, Vladimír. Pražské varhany. Praha: Novák, 1944.
Šourek, Otakar. Dvořákovy skladby komorní: charakteristika a rozbory. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1943.
Malura, Miroslav. Vývoj Beethovenovy tvůrčí osobnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 1991-1992.
Rimskij-Korsakov, Nikolaj. Sadko: opera-bylina. Praha: Klika, 1928.

Únor 2020

Tichý, Vladimír. Sbírka hudebních mikrofilmů z pozůstalosti Antonína Němce. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019.
Veselá, Iva a Žůrek, Pavel. Ne oči, ale mysl k Bohu: Maurus Haberhauer (1746-1799) a hudební kultura benediktínského kláštera v Rajhradě v 18. století. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019.
Bayreuther, Rainer a Kremer, Joachim. „Für Wirtemberger und andere biedere Schwaben“: Johann Friedrich Christmanns Vaterlandslieder (1795) in ihrer Zeit. Neumünster: von Bockel, 2017.
Riethmüller, Albrecht (Ed.): The role of music in European integration: Conciliating eurocentrism and multiculturalism. Berlin: de Gruyter, 2017.
Cusack, Peter: Berlin sonic places: a brief guide. Berlin: Wolke, 2017.
Maier, Raika Simone: Lernen, Singen und Lehren – Lula MYsz-Gmeiner (1876-1948). Neumünster: Bockel Verlag: 2017.
Grassl, Markus, Jena, Stefan a Vejvar, Andreas: Arbeit an Musik – Reinhard Kapp zum 70. Geburtstag. Wien: Praesens Verlag, 2017.
Pauser, Michael (Hg.): Cherubiniana. Sinzig: Studio Punkt Verlag, 2017.
Sandberger, Wolfgang (Hg.): Kontinuitätetn? Symposium Joseph Haydn im Wandel der Interpretationen. Lübeck: Brahms-Institut an der Musikhochschule, 2017.
Steiner, Johanna: Sammlung von Musik-Stücken alter und neuer Zeit: Geschichte und ‚asthetik der Musikbeilagen zur Neuen Zeitschrift für Musik unter Robert Schumann Redaktion 1838-1841. Sinzig: Studio Punkt Verlag, 2017.
Borchard, Beatrix – Schüssler-Bach, Kerstin: Brahms-Studien. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2017.
Janz, Tobias – Kirsch, Kathrin – Rentsch, Ivana (Hg.): C. P. E. Bach und Hamburg: Generationenfolgen in der Musik. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2017.
Wycik, Ekhart: Zauberflöte … die unbekannte Bekannte: Freimaurerische Symbole, Strukturen und Musik in Mozarts lezter Oper. Leipzig: Salier Verlag, 2017.
Ristow, Nicole: Karl Rankl: Leben, Werk und Exil eines österreichischen Komponisten und Dirigenten. Neumünster: Bockel Verlag, 2017.
Steinbeck, Anke: Fantasieren nach Beethoven: Praxis und Geschichte kreativer Musik. Köln: Verlag Christiph Dohr Köln, 2017.
Matej, Daniel a kol.: Variácie I. VortexT, 2019
Beimdieke, Sara: Der große Reiz des Kamera-Mediums. Siegen: Universitätsverlag Siegen, 2017.
Clausen, Bernd – Geuen, Heinz: Qualitätsmanagment und Lehrentwicklumg an Musikhoch schulen. Münster: Waxmann Verlag, 2017.
Petersdorff, Dirk von: In der Bar zum Krokodil.Göttingen: Wallstein Verlag, 2017.
Roth, Olaf Matthias: Claudio Monteverdi: Marienvesper. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2017.
Seibold, Wolfgang: Liszts Konzertreise durch Spanien 1844/45. Laaber: Laaber-Verlag, 2017.
Häusler, Stefan: Die Kyrieorgana von Winchester – Analysen, Hypothesen und neu bezeichnete Klangformen zur Mehrstimmigkeit des 11. Jahrhunderts. Hofheim: Wolke Verlag, 2017.
Geck, Martin: Luthers Liedrer – Leuchttürme der Reformation- Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2017.
Mungen, Anno: Music theater as global culture – Wagner’s legacy today. Würzburg: Verlag Königshauebn & Neumann GmbH, 2017.
Philipsen, Christian: Populares und Popularität in der Musik. Augsburg: Wißner-Verlag, 2017.
Bernardy, Ralph: Kadenz und Gegenwart – Satztechnik und Zaitgestaltung in den Allemanden J. J. Frobergers. Hofheim: Wolke Verlag, 2017.
Czapraga, Bernadeta: Wolfgang Amadé Mozart – Violinkonzert A-dur KV 219 in ausgewählten Interpretationen. Kassel: Bärenreiter, 2017.
Fischer, Barbara: Hans Chemin-Petit: Ein Künstler im Spannungsfeld der politik. Köln: Verlag Christoph Dohr, 2017.
Poppe, Gerhard – Wolf, Uwe: „ohne Widerrede unser größte Kirchenkomponist“ – Annäherungen an Gottfried August Homilius. Beeskow: Ortus Musikcerlag, 2017.
Jung-Kauiser, Ute – Simonis, Anette: Erich Wolfgang Korngold „der kleine Mozart“ : Das Frühwerk eines Genies zwischen Tradition und Fortschrift. Hildescheim: Georg Olms Verlag AG, 2017.
Henke, Matthias – Weidemann, Hans-Ulrich: Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Joseph Haydn. Stuttgart: Verlag KAtolisches Bibelwerk GmbH, 2017.
Lotzow, Alexander: Das Sinfonische Chorstück im 19. Jahrhundert – Studien zu einsätzigen weltlichen Chorwerken mit Orchester von Beethoven bis Brahms. Kassel: Bärenreiter, 2017.
Brügge, Joachim: Sowohl Mozart als auch… Freiburg: Rombach Verlag KG, 2017.
Woyke, Saskia Maria: Stimme, Ästhetik ung Geschlecht in Italien 1600-1750. Würzburg: Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2017.
Spaltenstein, Laure: Berlin 1830, Wien 1870, München 1910: eine Begriffsgeschichte musikalischer Aufführung im 19. Jahrhundert. Mainz: Schott Music, 2017.
Braun, Michael: Béla Bartóks Vokalmusik: Stil, KOntext und Interrelation der originalen Vokalkompositionen. Regensburg: Conbrio Verlagsgesellschaft, 2017.
Schulze, Hans-Joachim: Bach-Facetten: Essay – Studien – Miszellen. Lipsko: Evangelische Verlagsanstalt, 2017.
Werr, Sebastian – Watts, Lyndon: Le Basson Savary. Schliengen: Edition Argus, 2017.
Akkermann, Miriam: Zwischen Improvisation und Algorithmus. David Wessel, Karlheinz essl und Georg Hajdu. Schliengen, Edition Argus, 2017.
Mogl, Verena: Juden, die ins Lied retten: Der Komponist Miectyslaw Weinberg (1919-1996) in der Sowietunion. Münster: Waxmann, 2017.
Lütteken, Laurenz – Sandberger, Wolfgang: Göttinger Händel-Beiträge. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2017.
Seedorf, Thomas: Angewandtes musikalisches Denken. Jürgen Uhde zum 100. Geburtstag. Sinzig: Studio Punkt Verlag, 2017.
Helmer, Benjamin – Hajdu, Georg: Just in Tone and Time. Neumünster: Bockel Verlag, 2017.

Leden 2020

ZAYARUZNAYA, Anna: Upper-voice structures and compositional process in the Ars Nova motet. London, New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-30244-0.
GOEHRING, Edmund J.: Coming to terms with our musical past: an essay on Mozart and modernist aesthetics. Rochester: University of Rochester Press, 2018. ISBN 978-1-58046-930-2.
SVATOS, Thomas D.: Martinů’s subliminal states: a study of the composer’s writings and reception, with a translation of his American Diaries. Rochester: University of Rochester Press, 2018. ISBN 978-1-58046-557-1.
EISENBICHLER, Konrad, ed.: A companion to medieval and early modern confraternities. Leiden: Brill, 2019. ISBN 978-90-04-34366-5.
GROOTE, Inga Mai a Stefan KEYM. Russische Musik in Westeuropa bis 1917: Ideen, Funktionen, Transfers. München: ETK, 2018. ISBN 978-3-86916-702-2.
SCHMIDT, Thomas a Christian Thomas LEITMEIR, ed.: The production and reading of music sources: mise-en-page in manuscripts and printed books containing polyphonic music, 1480-1530. Turnhout: Brepols, 2018. ISBN 978-2-503-57961-0.
SCHNEIDER, Steffen, ed.: Aisthetics of the spirits: spirits in early modern science, religion, literatura and music. Göttingen: V&R unipress, 2015. ISBN 978-3-8471-0423-0.
SCHLÜTER, Marie: Musikgeschichte Wittenbergs im 16. Jahrhundert: Quellenkundliche und sozialgeschichtliche Untersuchungen. Göttingen: V&R unipress, 2010. ISBN 978-3-89971-727-3.
BIELIŃSKA-GALAS, Ewa: Introity o świetych w polskiej tradycji średniowiecznej. Lublin: Norbertinum, 2017. ISBN 978-83-7222-606-8.
CLARK, Caryl a DAY-O´CONNELL, Sarah, ed.: The Cambridge Haydn Encyclopedia. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-107-12901-6.
KRAMER, Jonathan D.: Postmodern Music, Postmodern Listening. Bloomsbury: Bloomsbury Publishing Inc., 2016. ISBN 978-1-5013-0602-0.
GARRATT, James: Music and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-107-68108-8.
RODRÍGUEZ-GARCÍA, Esperanza a FILIPPI, Daniel V., ed.: Mapping the Motet in the Post-Tridentine Era. Abingdon: Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-20710-3.
COELHO, Victor a POLK, Keith: Instrumentalists and Renaissance Culture, 1420-1600; Players of Function and Fantasy. Camridge: Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-316-50920-3.
CLARK, Suzannah a REHDING, Alexander, ed.: Music in Time; Phenomenology, Perception, Performance. Brookline: Harvard University Department of Music, 2016. ISBN 978-0-964-03176-0.
ZERAŃSKA-KOMINEK, Slawomira, ed.: Nationality vs Universality; Musical Historiographies in Central and Eastern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. ISBN 978-1-4438-8578-2.
BUGYIS, Katie Ann-Marie, KRAEBEL, A.B. a FASSLER, Margot E., ed.: Medieval Cantors and their Craft; Music, Liturgy and the Shaping of History, 800-1500. Woodbridge: A York Medieval Press, 2017. ISBN 978-1-903-15392-5.
PALMER, Barton R., LEO, Domenic a SMILANSKY, Uri, ed.: Guillaume de Machaut the Complete Poetry and Music; Volume I: The Debate Poems. Michigan: Western Michigan University, 2016. ISBN 978-1-58044-252-7.
BOOGAART, Jacques, ed.: Guillaume de Machaut The Complete Poetry and Music; Volume IX: The Motets. Michigan: Western Michigan University, 2018. ISBN 978-1-58044-287-9.
HOUDL, Jaroslav: Analýza kytarové techniky na základě anatomických pocitů uvolněnosti. [Praha]: vlastním nákladem, [2010]. ISBN 978-80-254-6688-9.
LAWSON, Colin a STOWELL, Robin, ed.: The Cambridge Encyclopedia of Historical Performance in Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-107-10808-0.B
LINDMAYR-BRANDL, Andrea, GISELBRECHT, Elisabeth a MCDONALD, Grantley, ed.: Early Music Printing in German-Speaking Lands. Abingdon: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-24105-3.
JONES, David Wyn: Music in Vienna 1700, 1800, 1900. Woodbridge: The Boydell Press, 2016. ISBN 978-1-78327-107-8.
BRADLEY, Catherine A.: Polyphony in Medieval Paris; The art of Composing with Plainchant. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-108-41858-4.

Únor 2019

Saulner, Dom Daniel: Gregorian Chant: A Guide to the History and Liturgy. France: S.A. La Froidfontaine, 2003. ISBN 978-1-55725-554-9.
Ojomola, Bode: Yoruba Music in the Twentieth Century: Identity, Agency, and Performance Practice. Rochester: Unoversity of Rochester Press, 2012. ISBN 978-1-58046-493-2.
Hawn, C.Michael: Gather into One: Praying and Singing Globally. Grand Rapids: W. B. Eerdmans Publishing Co., 2013. ISBN 978-0-8028-0983-4.
Seta, Fabrizio: Not without Madness: Perspectives on Opera. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. ISBN 978-0-226-74914-3.

Listopad 2018

 Cohen, Dalia – Katz, Ruth. Palestinian Arab Music: A Maqam Tradition in Practice. Chicago: University of Chicago Press, 2006. ISBN 0-226-11299-3. 
Utidjian, Haig Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal. Litomyšl: Nakladetelství Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-304-9.
Patalas Aleksandra – Toffetti Marina. La musica policorale in Italia e nell’Europa centro-orientale fra Cinque e Sciento. Benátky: Fondazione Levi, 2012. ISBN 978-88-7552-040-3.

Říjen 2018

BRENTNER, Jan Josef Ignác, KAPSA, Václav, ed. Offertoria solenniora. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017. Academus edition. ISBN 978-80-88081-18-0.
SEHLING, Josef Antonín, JONÁŠOVÁ, Milada, ed. Latinské pastorely: Latin pastorellas = Lateinische Pastorellen. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017. Academus edition. ISBN 978-80-88081-17-3.
BRENTNER, Jan Josef Ignác. Instrumentální hudba: Instrumental music. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017. Academus edition. ISBN 978-80-88081-14-2.
CHERNOFF, John Miller. African rhythm and African sensibility: aesthetics and social action in African musical idioms. Chicago: University of Chicago Press, 1979. Academus edition. ISBN 02-261-0344-7.
OLANIYAN, Tejumola. Arrest the music!: Fela and his rebel art and politics. Bloomington: Indiana University Press, c2004. Academus edition. ISBN 02-533-4461-1.
OCHOA GAUTIER, Ana María. Aurality: listening and knowledge in nineteenth-century Colombia. Durham, NC: Duke University Press, 2014. Sign, storage, transmission. ISBN 978-082-2357-360.
COOK, Susan C a Judy S TSOU. Cecilia reclaimed: feminist perspectives on gender and music. Urbana: University of Illinois Press, c1994. ISBN 978-0-252-02036-0.
WADE, Bonnie C. Composing Japanese musical modernity. London: University of Chicago Press, [2014]. ISBN 978-022-6085-210.
MENDOZA, Zoila S. Creating our own: folklore, performance, and identity in Cuzco, Peru. Durham: Duke University Press, 2008. ISBN 978-082-2341-307.
KŘUPKOVÁ, Lenka a Jiří. Czech music around 1900. Durham: Pendragon Press, 2008. ISBN 978-1-57647-302-3.
SARKISSIAN, Margaret. D’Albuquerque’s children: performing tradition in Malaysia’s Portuguese settlement. Chicago: University of Chicago Press, c2000. Studies in Czech music. ISBN 02-267-3498-6.
REED, Daniel B. Dan Ge performance: masks and music in contemporary Côte d’Ivoire. Bloomington: Indiana University Press, c2003. ISBN 02-533-4270-8.
COWAN, Jane K. Dance and the body politic in northern Greece. Princeton, N.J.: Princeton University Press, c1990. ISBN 06-910-9449-7.
ABBATE, Carolyn. Dějiny opery: posledních 400 let. Praha: Argo, 2017. ISBN 978-80-7363-700-2.
MEINTJES, Louise a T. J LEMON. Dust of the Zulu: Ngoma aesthetics after Apartheid. Durham: Duke University Press, 2017. ISBN 978-082-2362-500.
SPILLER, Henry. Erotic triangles: sundanese dance and masculinity in West Java. London: The University of Chicago Press, c2010. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6769-585.
NETTL, Bruno a Timothy ROMMEN. Excursions in world music. Seventh edition. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-66644-3.
ROLLEFSON, J. Griffith. Flip the script: European hip hop and the politics of postcoloniality. London: The University of Chicago Press, 2017. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6496-184.
TUCKER, Joshua. Gentleman troubadours and Andean pop stars: huayno music, media work, and ethnic imaginaries in urban Peru. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6923-956.
DICENSO, Daniel J, Rebecca MALOY a Joseph Henry DYER. Chant, liturgy, and the inheritance of Rome: essays in honour of Joseph Dyer. Woodbridge, UK: Boydell Press, 2017. Subsidia (Henry Bradshaw Society), 8. ISBN 978-190-7497-346.
BRODSKÝ, Pavel a Martina ŠUMOVÁ. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech = Illuminated manuscripts in archives on the territory of Bohemia. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. Studie o rukopisech, 8. ISBN 978-80-87782-79-8.
BORN, Georgina, Eric LEWIS a Will STRAW. Improvisation and social aesthetics. Durham: Duke University Press, 2017. Improvisation, community, and social practice. ISBN 978-082-2361-787.
NOVAK, David. Japanoise: music at the edge of circulation. Durham: Duke University Press, 2013. Sign, storage, transmission. ISBN 978-082-2353-799.
FELD, Steven. Jazz cosmopolitanism in Accra: five musical years in Ghana. Durham: Duke University Press, 2012. ISBN 978-082-2351-481.
FELDMAN, Zev. Klezmer: music, history and memory. New York, NY: Oxford University Press, [2016]. ISBN 978-0-19-024451-4.
STEINGO, Gavin. Kwaito’s promise: music and the aesthetics of freedom in South Africa. London: The University of Chicago Press, 2016. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-0-226-36240-3.
Listening for Africa: freedom, modernity, and the logic of Black music’s African origins. Durham: Duke University Press, 2017. ISBN 978-0-8223-6354-5.
DAUGHTRY, J. Martin. Listening to war: sound, music, trauma and survival in wartime Iraq. New York: Oxford University Press, [2015]. ISBN 978-0-19-936149-6.
JAKELSKI, Lisa a Nicholas W REYLAND. Lutosławski’s worlds. Woodbridge: The Boydell Press, 2018. ISBN 978-178-3271-986.
GILL, Denise. Melancholic modalities: affect, Islam, and Turkish classical musicians. New York, NY: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-019-0495-008.
KHESHTI, Roshanak. Modernity’s ear: listening to race and gender in world music. New York: New York University Press, [2015]. Postmillennial pop. ISBN 978-147-9867-011.
MOISALA, Pirkko a Beverley DIAMOND. Music and gender. Urbana: University of Illinois Press, c2000. ISBN 02-520-2544-X.
MAGRINI, Tullia. Music and gender: perspectives from the Mediterranean. Chicago: University of Chicago Press, 2003. ISBN 02-265-0165-5.
OLSEN, Kathryn. Music and social change in South Africa: maskanda past and present. Philadelphia: Temple University Press, 2014. ISBN 978-143-9911-365.
KELLY, Barbara L a Christopher MOORE. Music criticism in France, 1918-1939: authority, advocacy, legacy. Woodbridge, Suffolk, UK: The Boydell Press, 2018. ISBN 978-1-78327-251-8.
BAKAN, Michael B. Music of death and new creation: experiences in the world of Balinese gamelan beleganjur. Chicago: University of Chicago Press, 1999. ISBN 02-260-3487-9.
BOULANGER, Nadia, Igor STRAVINSKY a Kimberly A FRANCIS. Nadia Boulanger and the Stravinskys: a selected correspondence. Rochester: University of Rochester Press, 2018. Eastman studies in music, v. 143. ISBN 978-158-0465-960.
RILEY, Matthew a Anthony D SMITH. Nation and classical music: from Handel to Copland. Woodbridge, Suffolk, UK: The Boydell Press, 2016. Music in society and culture. ISBN 978-178-3271-429.
NDALIKO, Chérie Rivers. Necessary noise: music, film, and charitable imperialism in the east of Congo. New York, NY: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-019-0499-587.
KANĀʻINAH, Muṣliḥ, Stig-Magnus THORSÉN, Heather BURSHEH a David A MCDONALD. Palestinian music and song: expression and resistance since 1900. Indianapolis: Indiana University Press, [2013]. Public cultures of the Middle East and North Africa. ISBN 978-025-3010-988.
SHANNON, Jonathan Holt. Performing al-Andalus: music and nostalgia across the Mediterranean. Bloomington: Indiana University Press, [2015]. Public cultures of the Middle East and North Africa. ISBN 978-025-3017-567.
MAGOWAN, Fiona a Louise Josepha WRAZEN. Performing gender, place, and emotion in music: global perspectives. Woodbridge, Suffolk: Indiana University Press, 2013. Eastman/Rochester studies in ethnomusicology, v. 5. ISBN 978-1-58046-464-2.
FERRARI, G. G, Tom MOORE a Deborah HECKERT. Pleasing and interesting anecdotes: an autobiography of Giacomo Gotifredo Ferrari. Hillsdale, NY: Pendragon Press, [2017]. Lives in music series, no. 12. ISBN 978-157-6472-231.
AMICO, Stephen. Roll over, Tchaikovsky!: Russian popular music and post-Soviet homosexuality. Urbana: University of Illinois Press, 2014. ISBN 978-0-252-03827-3.
HESSELINK, Nathan. SamulNori: contemporary Korean drumming and the rebirth of itinerant performance culture. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6330-969.
LORTAT-JACOB, Bernard. Sardinian chronicles. Chicago: University of Chicago Press, c1995. ISBN 02-264-9340-7.
BEACH, David. Schubert’s mature instrumental music: a theorist’s perspective. Woodbridge, Suffolk, UK: University of Chicago Press, 2017. Eastman studies in music, v. 142. ISBN 978-158-0465-922.
BRENNAN, Vicki L. Singing Yoruba Christianity: music, media, and morality. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, [2018]. African expressive cultures. ISBN 978-025-3032-072.
KOUBA, Jan. Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017. ISBN 978-80-88081-13-5.
JANKOWSKY, Richard C. Stambeli: music, trance, and alterity in Tunisia. Chicago: University of Chicago Press, 2010. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6392-172.
STERNE, Jonathan. The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham: Duke University Press, c2003. ISBN 08-223-3004-0.
NATTIEZ, Jean-Jacques, Jonathan DUNSBY a Jonathan GOLDMAN. The dawn of music semiology: essays in honor of Jean-Jacques Nattiez. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2017. Eastman studies in music, v. 137. ISBN 978-158-0465-625.
LIBIN, Laurence, ed. The Grove dictionary of musical instruments: volume I-IV. New York, NY: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-0-19-935030-8, 978-0-19-935031-5, 978-0-19-935032-2, 978-0-19-935033-9, 978-0-19-935034-6.
GLASSER, Jonathan. The lost paradise: Andalusi music in urban North Africa. London: The University of Chicago Press, [2016]. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-022-6327-068.
BRADLEY, Catherine A a Karen DESMOND. The Montpellier codex, the final fascicle: contents, context, chronologies. Rochester, NY: The Boydell Press, 2018. Studies in medieval and Renaissance music, 16. ISBN 978-1-78327-272-3.
NEUMEYER, David. The Oxford handbook of film music studies. New York: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-0-19-532849-3.
REILY, Suzel Ana a Jonathan DUECK. The Oxford handbook of music and world Christianities. New York: Oxford University Press, [2016]. ISBN 978-0-19-985999-3.
GREENWALD, Helen M. The Oxford handbook of opera. New York: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-0-19-533553-8.
VERNALLIS, Carol, Amy HERZOG a John RICHARDSON. The Oxford handbook of sound and image in digital media. New York: Oxford University Press, [2013]. ISBN 978-0-19-975764-0.
KADURI, Yael. The Oxford handbook of sound and image in Western art. New York: Oxford University Press, 2016. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-984154-7.
PINCH, Trevor a Karin BIJSTERVELD. The Oxford handbook of sound studies. New York: Oxford University Press, c2012. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-538894-7.
SCHAB, Alon. The sonatas of Henry Purcell: rhetoric and reversal. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2018. Eastman studies in music, v. 146. ISBN 978-1-58046-920-3.
NETTL, Bruno. The study of ethnomusicology: thirty-three discussions. Third edition. Springfield: University of Illinois Press, [2015]. ISBN 978-0-252-08082-1.
LUKER, Morgan James. The tango machine: musical culture in the age of expediency. Third edition. London: The University of Chicago Press, 2016. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-0-226-38540-2.
OWENS, Samantha. The well-travelled musician: John Sigismond Cousser and musical exchange in baroque Europe. London: Boydell Pr, 2017. ISBN 978-1-78327-234-1.
HUTCHINSON, Sydney. Tigers of a different stripe: performing gender in Dominican music. London: The University of Chicago Press, 2016. Chicago studies in ethnomusicology. ISBN 978-0-226-40532-2.
KAFUMBE, Damascus. Tuning the kingdom: Kawuugulu musical performance, politics, and storytelling in Buganda. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2018. Eastman/Rochester studies in ethnomusicology, v. 7. ISBN 978-1-58046904-3.
PERLMAN, Marc. Unplayed melodies: Javanese gamelan and the genesis of music theory. Berkeley: University of California Press, c2004. ISBN 978-0-520-23956-2.
REILY, Suzel Ana. Voices of the magi: enchanted journeys in southeast Brazil. Chicago: University of Chicago Press, 2002. ISBN 978-0-226-70941-3.
AROM, Simha. African polyphony and polyrhythm: musical structure and methodology. Paris: Editions de la maison des sciences de l’homme, 2004. ISBN 05-216-1601-8.
VILLEPASTOUR, Amanda. Ancient text messages of the Yorùbá bàtá drum: cracking the code. Burlington, VT: Ashgate, c2010. SOAS musicology series. ISBN 978-075-4667-537.
WÖLLNER, Clemens. Body, sound and space in music and beyond: multimodal explorations. New York, NY: Routledge, 2017. SEMPRE studies in the psychology of music. ISBN 978-147-2485-403.
REILY, Suzel Ana a Katherine BRUCHER. Brass bands of the world: militarism, colonial legacies, and local music making. Burlington, VT: Ashgate, [2013]. ISBN 978-1-4094-4422-0.
NEKOLA, Anna E a Thomas WAGNER. Congregational music-making and community in a mediated age. Burlington: Ashgate, 2015. ISBN 978-147-2459-190.
POST, Jennifer C. Ethnomusicology: a research and information guide. 2nd ed. New York: Routledge, 2011. Routledge music bibliographies. ISBN 978-041-5879-774.
MORAD, Moshe. Fiesta de diez pesos: music and gay identity in special period Cuba. Burlington, VT: Ashgate, [2014]. SOAS musicology series. ISBN 978-147-2424-570.
BOHLMAN, Philip Vilas. Focus: music, nationalism, and the making of the new Europe. 2nd ed. New York: Routledge, 2011. Focus on world music. ISBN 978-0-415-96063-2.
HAWORTH, Catherine a Lisa COLTON. Gender, age and musical creativity. Farnham, Surrey, UK, England ;Burlington, VT, USA: Ashgate Publishing Company, [2015]. ISBN 978-147-2430-854.
HISAMA, Ellie M. Gendering musical modernism: the music of Ruth Crawford, Marion Bauer, and Miriam Gideon. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-02843-1.
NOOSHIN, Laudan. Iranian classical music: the discourses and practice of creativity. Burlington, VT: Ashgate, [2015]. SOAS musicology series. ISBN 978-075-4607-038.
INGALLS, Monique Marie, Muriel Swijghuisen REIGERSBERG a Zoe C SHERINIAN. Making congregational music local in Christian communities worldwide.
New York, NY: Routledge, 2018. Ashgate congregational music studies series. ISBN 978-113-8307-650.
RACY, Ali Jihad. Making music in the Arab world: the culture and artistry of ṭarab. New York: Cambridge University Press, 2003. ISBN 05-213-0414-8.
OLSEN, Dale A. Music of the Warao of Venezuela: song people of the rain forest. Gainesville: University Press of Florida, c1996. ISBN 08-130-1390-9.
DAVIS, Ruth Frances. Musical exodus: Al-Andalus and its Jewish diasporas. Lanham, Maryland: University Press of Florida, [2015]. Europea, no. 19. ISBN 978-081-0881-754.
CZEKANOWSKA, Anna. Polish folk music: Slavonic heritage, Polish tradition, contemporary trends. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 05-210-2797-7.
LOCHHEAD, Judith Irene. Reconceiving structure in contemporary music: new tools in music theory and analysis. New York: Routledge, 2016. Routledge studies in music theory, 2. ISBN 978-1-138-82433-1.
FARHAT, Hormoz. The dastgāh concept in Persian music. New York: Cambridge University Press, 1990. ISBN 978-0-521-30542-6.
MACARTHUR, Sally. Towards a twenty-first-century feminist politics of music. Burlington, VT: Ashgate, c2010. ISBN 978-140-9409-823.
SUTTON, Richard Anderson. Traditions of gamelan music in Java: musical pluralism and regional identity. New York: Cambridge University Press, 1991. ISBN 978-0-521-36153-8.
RUTHERFORD, Susan. Verdi, opera, women. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-110-7043-824.
THOMAIDIS, Konstantinos a Ben MACPHERSON. Voice studies: critical approaches to process, performance and experience / edited by Konstantinos Thomaidis and Ben Macpherson. New York, NY: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-80934-5.
BAILY, John. War, exile and the music of Afghanistan: the ethnographer’s tale. Burlington, VT: Ashgate, [2015]. SOAS musicology series. ISBN 978-1-4724-1582-0.
MELAMED, Daniel R. Hearing Bach’s Passions. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-049012-6.
TRAUBNER, Richard. Operetta: A Theatrical History. Oxon: Routledge, 2003. ISBN 0-415-96641-8.

 

 

Úvod > Knihovna > Novinky ve fondu