Služby čtenářům

knihovna_pasek_1920x176

Knihovna ÚHV je veřejnou akademickou knihovnou. Využití příruční knihovny není nijak omezeno. Pro objednávání titulů a absenční výpůjčky je potřeba čtenářský průkaz – ISIC či průkaz vydaný UK (Průkaz externích uživatelů služeb lze pořídit ve výdejních centrech UK, platnost 9 let, cena 180 Kč) a vyplnění přihlášky do knihovny (přihláška v kterékoliv fakultní knihovně platí pro všechny knihovny FF UK).

Elektronická přihláška k využívání služeb knihoven UK

Uživatelům knihovny jsou k dispozici 2 PC s přímým přístupem do elektronických databází nejen FF UK a s nainstalovanými notačními programy Sibelius a Finale.

Seznam oborových knihoven

Výpůjční řád Knihovny FF UK

Knihovní řád Univerzity Karlovy

Vyřizování objednávek

Na počkání:
knihy, diplomové a disertační práce, současně odebíraná periodika (bez zvláštní pozn. v el. katalogu), souborná vydání partitur ve volném výběru (viz pozn. v el. katalogu)

Objednávat s předstihem:
• jednoho dne: partitury a klavírní výtahy se signaturou M, souborná vydání partitur zejména renesanční hudby (viz pozn. v el. katalogu), periodika již neodebíraná (viz pozn. v el. katalogu), CD a DVD
• týdne: hudebniny, jejichž signatura začíná arabskou číslicí, vyjma souborných vydání (viz pozn. v el. katalogu)

Dokumenty můžete objednávat osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Jednotlivé režimy výpůjčky (absenční, prezenční či krátkodobý) jsou uvedeny u dané jednotky titulu v el. katalogu.

 

Úvod > Knihovna > Služby čtenářům