Závěrečné zkoušky

viola2

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2021/2022

1. – 5. 2. 2022 (odevzdání prací do 4. 1. 2022)
13. – 24. 6. 2022 (odevzdání prací do 23. 5. 2022)
1. – 7. 9. 2022 (odevzdání prací do 30. 6. 2022)

 

Zakončení Bc. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze tří částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení NMgr. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze dvou částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení Ph.D. studia

Státní doktorská zkouška má formu odborné rozpravy o širších kontextech a souvislostech tématu disertační práce. Vedle faktografických znalostí by měli doktorandi a doktorandky prokázat dobrou orientaci v současném stavu bádání a reflektovat aktuální odbornou literaturu k dané oblasti výzkumu. Zkouška probíhá komisionálně, zkušební komise je jmenována podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia FF UK (https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/).

Doktorandi a doktorandky mají 30 minut na přípravu, na vlastní zkoušku je vyhrazeno dalších 30-60 minut.

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné zkoušky