Závěrečné zkoušky

viola2

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2022/2023

 

Termín pro přihlašování k BZK a SZZK v SIS

Termín pro odevzdání závěrečných prací Termín kontroly splnění studijních povinností před BZK a SZZK Termín BZK a SZZK (obhajoba + zkouška)

6. 12. 2023

9. 1. 2024

10. 1. 2024

31. 1. – 1. 2. 2024

24. 4. 2024

28. 5. 2024 15. 5. 2024

19. – 20. 6. 2024

9. 7. 2024 1. 7. 2024 13. 8. 2024*

12. – 14. 9. 2024

* Atestace na ÚHV je možno plnit do 28. 6. po předchozí dohodě s vyučujícími.

Zakončení Bc. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze tří částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení NMgr. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze dvou částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení Ph.D. studia

Státní doktorská zkouška má formu odborné rozpravy o širších kontextech a souvislostech tématu disertační práce. Vedle faktografických znalostí by měli doktorandi a doktorandky prokázat dobrou orientaci v současném stavu bádání a reflektovat aktuální odbornou literaturu k dané oblasti výzkumu. Zkouška probíhá komisionálně, zkušební komise je jmenována podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia FF UK. Bližší informace na fakultních stránkách.

Doktorandi a doktorandky mají 30 minut na přípravu, na vlastní zkoušku je vyhrazeno dalších 30-60 minut.

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné zkoušky