Závěrečné zkoušky

viola2

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2022/2023

 

Termín pro přihlašování k BZK a SZZK v SIS

Termín pro odevzdání závěrečných prací Termín kontroly splnění studijních povinností před BZK a SZZK Termín BZK a SZZK (obhajoba + zkouška)

7. 12. 2022

2. 1. 2023

11. 1. 2023

2. 2. 2023

10. 5. 2023

19. 5. 2023 31. 5. 2023

22. 6. 2023

12. 7. 2023 30. 6. 2023 17. 8. 2023

12.–14. 9. 2023

 

Zakončení Bc. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze tří částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení NMgr. studia pro studenty se započetím od roku 2016/2017

Zkouška se skládá ze dvou částí. Pro podrobné informace k průběhu zkoušky a základní bibliografii viz jednotlivé PDF níže:

Zakončení Ph.D. studia

Státní doktorská zkouška má formu odborné rozpravy o širších kontextech a souvislostech tématu disertační práce. Vedle faktografických znalostí by měli doktorandi a doktorandky prokázat dobrou orientaci v současném stavu bádání a reflektovat aktuální odbornou literaturu k dané oblasti výzkumu. Zkouška probíhá komisionálně, zkušební komise je jmenována podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia FF UK. Bližší informace na fakultních stránkách.

Doktorandi a doktorandky mají 30 minut na přípravu, na vlastní zkoušku je vyhrazeno dalších 30-60 minut.

Úvod > Studium > Studentům > Závěrečné zkoušky