Sound Memories

Hudba minulosti je pro dnešní Evropany samozřejmou součástí kultury. Hudbu různých historických období běžně slýcháme na koncertech i v médiích a často ani nepřemýšlíme o tom, jak je vlastně stará. Historická hudba může sloužit jako symbol a připomínka významných událostí nebo zprostředkovatel závažných myšlenek. Ale bylo tomu tak i na přelomu středověku a novověku?

Tuto otázku a mnohé další si kladou muzikologové a hudebníci, kteří od roku 2016 pracují na evropském výzkumném projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu). Českou republiku zde zastupují muzikologové z  Ústavu hudební vědy FF UK, soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje. Na projektu se dále podílejí badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, Polska a Švýcarska.

Na výzkumném projektu spolupracovali

Přidružení partneři (Associate Partners)

  • Anonymous III (Gopal Kambo, Michael Bell, Stephen Matthews)
  • Bastarda (Paweł Szamburski – clarinet, Tomasz Pokrzywiński – cello, and Michał Górczyński – contrabass clarinet)
  • La Morra
  • The Presence of the Past (Michal Rataj a studenti HAMU)
  • Schola Gregoriana Pragensis
  • Trigon Ensemble

Podrobnější popis projektu a informace o jeho účastnících, novinky, přehled publikací aj. jsou dostupné na stránkách projektu www.soundme.eu.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649307.