Sound Memories

Hudba minulosti je pro dnešní Evropany samozřejmou součástí kultury. Hudbu různých historických období běžně slýcháme na koncertech i v médiích a často ani nepřemýšlíme o tom, jak je vlastně stará. Historická hudba může sloužit jako symbol a připomínka významných událostí nebo zprostředkovatel závažných myšlenek. Ale bylo tomu tak i na přelomu středověku a novověku?

Tuto otázku a mnohé další si kladli muzikologové a hudebníci, kteří mezi lety 2016-2019 pracovali na evropském výzkumném projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu). Českou republiku zastupovali muzikologové z  Ústavu hudební vědy FF UK, soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje. Na projektu se dále podíleli badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, Polska a Švýcarska.

Na výzkumném projektu spolupracovali

Přidružení partneři (Associate Partners)

  • Anonymous III (Gopal Kambo, Michael Bell, Stephen Matthews)
  • Bastarda (Paweł Szamburski – clarinet, Tomasz Pokrzywiński – cello, and Michał Górczyński – contrabass clarinet)
  • La Morra
  • The Presence of the Past (Michal Rataj a studenti HAMU)
  • Schola Gregoriana Pragensis
  • Trigon Ensemble

Podrobnější popis projektu a informace o jeho účastnících, novinky, přehled publikací aj. jsou dostupné na stránkách projektu www.soundme.eu.

Publikace

  • Sounding the Past. Music as History and Memory, ed. Karl Kügle

Kolektivní monografie „Sounding the Past. Music as History and Memory“ vyšla v nakladatelství Brepols

  • Septem Dies. Hudba na pražské univerzitě 1360-1460 = Music at Prague University 1360-1460, ed. Jan Ciglbauer, with recording by Schola Gregoriana Pragensis and Corina Marti

Vychází Septem Dies: Music at Prague University = Hudba na pražské univerzitě 1360–1460

V éteru, na sítích a v médiích

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649307.