Univerzita třetího věku

struny3

Ústav hudební vědy garantuje pravidelné cykly přednášek v rámci Univerzity třetího věku. Od akademického roku 2020/2021 bude probíhat dvousemestrální kurz na téma

Vybrané kapitoly z historie hudby aneb setkávání hudebních světů I. a II.

Odborný garant

Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Počet semestrů

2 semestry

Anotace

Vzdělávací program je věnován několika dílčím sondám do historie a proměn hudby napříč staletími a kontinenty, je nesen společnou myšlenkou či jednotící linií, kterou jsme nazvali „setkávání hudebních světů“. Neboli půjde nám o setkávání různých hu-debních a kulturních tradic, jež může mít a také mělo a má mnoho podob, od prosté koexistence přes různé formy přisvojení a kolonizace až po násilné střetávání.

Plánovaný rozpis výuky (pro ověření aktuálnosti navštivte stránky Univerzity třetího věku)

Datum Hodina Místo konání Téma: Vybrané kapitoly z historie hudby aneb setkávání hudebních světů I.
2. 10. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Proradní Římané anebo barbarští Frankové? Kulturní transfery v tradici liturgického zpěvu raně středověké Evropy
16. 10. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba na církevních koncilech v Kostnici (1414-1418) a v Basileji (1431-1437): setkávání hudebních tradic a hudební praxe tehdejší katolické Evropy
30. 10. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba na iberském poloostrově až do ukončení reconquisty (1492): soužití a střetávání křesťanského a islámského světa a jeho hudebníh tradic
13. 11. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Maurský tanec moresca a jeho ohlasy v evropské hudbě 16. a počátku 17. století
27. 11. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Setkávání světů v italské opeře 17. a 18. století
11. 12. 2020 12:30-14:00 131 (mezipatro) Setkávání světů ve francouzské opeře 17. a 18. století
8. 1.
2021
12:30-14:00 131 (mezipatro) Setkávání světů v díle W. A. Mozarta (1756-1791)
22. 1. 2021 12:30-14:00 131 (mezipatro) Jiné světy: Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Eugéne Scribe (1791-1861): Afričanka (1864)
5. 2.
2021
12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba na dvoře císaře Rudolfa II. Habsburského (1552–1612)

Přednášející

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.; doc. PhDr. David Eben, Ph.D.; prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.; Mgr. Marc Niubo, Ph.D. a další

Forma ukončení

Závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. semestru.

Osvědčení o absolvování

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Úvod > Studium > Veřejnosti > Univerzita třetího věku