Univerzita třetího věku

struny3

Ústav hudební vědy garantuje pravidelné cykly přednášek v rámci Univerzity třetího věku. Od akademického roku 2016/2017 bude probíhat dvouletý přednáškový cyklus na téma

Hudba na evropských dvorech světských a církevních panovníků a velmožů

Odborný garant

Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Počet semestrů

2 roky/2 semestry (1. ročník v akademickém roce 2016/2017, 2. ročník v akademickém roce 2017/2018)

Anotace

Kurz podává průřez dějinami evropské hudby od středověku po 19. století z poněkud jiného pohledu, než bývá obvyklé. V centru pozornosti nestojí pouze velcí skladatelé a jejich životní a umělecké osudy, ale především také jejich významní podporovatelé a mecenáši, kteří v řadě případů iniciovali a umožnili vznik jedinečných uměleckých děl. Ukazuje se, že až do 19. století byli hlavními podporovateli a sponzory hudby a umění světští a církevní panovníci a velmožové. Náš kurz se proto soustředí právě na ně, a zároveň představí a přiblíží vybrané hudebníky, kteří působili pod jejich patronací a těžili z ní.

Plánovaný rozpis výuky (pro ověření aktuálnosti navštivte stránky Univerzity třetího věku)

Datum Hodina Místo konání Téma
7. 10. 2016 12:30-14:00 131 (mezipatro) Karel Veliký (Carolus Magnus, Charlemagne, ca 742–814) a jeho snahy o reformulatinského duchovního zpěvu
21. 10. 2016 12:30-14:00 131 (mezipatro) Trubadúři, truvéři a minnesängeři na panovnických dvorech 11.–13. století
11. 11. 2016 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba v době císaře a krále Karla IV. Lucemburského (1316–1378)
2. 12. 2016 12:30-14:00 131 (mezipatro) Skladatelé ve službách burgundských vévodů v 15. století: Guillaume Du Fay, Gilles Binchois
16. 12. 2016 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba na dvoře Friedricha III. Habsburského (1415–1493)
13. 1. 2017 12:30-14:00 131 (mezipatro) Josquin Desprez (ca 1455–1521) a jeho současníci v papežských službách v Římě
27. 1. 2017 12:30-14:00 131 (mezipatro) Orlando di Lasso (Roland de Lassus, ca 1532–1594) v dvorní kapele bavorského vévody Albrechta V.
10. 2. 2017 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba v Anglii za vlády královny Alžběty I. Tudorovny (1533–1603): Thomas Tallis, William Byrd, John Dowland ad.
24. 2. 2017 12:30-14:00 131 (mezipatro) Hudba na dvoře císaře Rudolfa II. Habsburského (1552–1612)

Přednášející

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.; doc. PhDr. David Eben, Ph.D.; prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.; Mgr. Marc Niubo, Ph.D. a další

Forma ukončení

Závěrečný písemný test ve 2. ročníku.

Osvědčení o absolvování

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Úvod > Studium > Veřejnosti > Univerzita třetího věku