Univerzita třetího věku

struny3

Ústav hudební vědy garantuje pravidelné cykly přednášek v rámci Univerzity třetího věku. Od akademického roku 2021/2022 bude probíhat dvousemestrální kurz na téma

Vybrané kapitoly ze života a díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů I. a II.

Odborný garant

Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)

Počet semestrů

2 semestry

Anotace

Vzdělávací program je věnován několika dílčím sondám do historie a proměn hudby napříč staletími a kontinenty, je nesen společnou myšlenkou či jednotící linií, kterou jsme nazvali „setkávání hudebních světů“. Neboli půjde nám o setkávání různých hu-debních a kulturních tradic, jež může mít a také mělo a má mnoho podob, od prosté koexistence přes různé formy přisvojení a kolonizace až po násilné střetávání.

Plánovaný rozpis výuky (pro ověření aktuálnosti navštivte stránky Univerzity třetího věku)

Místo přednášek FF UK, hlavní budova, aula 131, mezipatro

Zimní semestr

Datum konání

Hodina

Název přednášky/semináře Lektor jméno
8. 10. 2021

12:30 – 14:00

Leoš Janáček

Život a doba: do počátku 90. let

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
22. 10. 2021

12:30 – 14:00

Její pastorkyňa Jarmila Gabrielová
12. 11. 2021

12:30 – 14:00

Sborová tvorba: mužské sbory na texty Petra Bezruče; klavírní skladby: Sonáta 1. 10. 1905 Jarmila Gabrielová
26. 11. 2021

12:30 – 14:00

Káťa Kabanová Jarmila Gabrielová
10. 12. 2021

12:30 – 14:00

Komorní tvorba: 1. smyčcový kvartet (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty) PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
7. 1. 2022

12:30 – 14:00

Liška Bystrouška Jarmila Gabrielová
21. 1. 2022

12:30 – 14:00

Věc Makropulos Jarmila Gabrielová
4. 2. 2022

12:30 – 14:00

Glagolská mše Jarmila Gabrielová
18. 2. 2022

12:30 – 14:00

Z mrtvého domu Jarmila Gabrielová

 

Letní semestr

Datum konání

Hodina

Název přednášky/semináře Lektor jméno
4. 3. 2022

12:30 – 14:00

Bohuslav Martinů

Život a doba

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
11. 3. 2022

12:30 – 14:00

Raná léta do roku 1918: Česká rapsodie Jarmila Gabrielová

 

18. 3. 2022

12:30 – 14:00

20. léta: jazzové inspirace — Voják a tanečnice Jarmila Gabrielová
25. 3. 2022

12:30 – 14:00

30. léta: inspirace lidovým a středověkým divadlem — Hry o Marii Jarmila Gabrielová
1. 4. 2022

12:30 – 14:00

30. léta: Instrumentální tvorba I. — Dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry, klavír a tympány PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
8. 4. 2022

12:30 – 14:00

30. léta: Julietta Jarmila Gabrielová
22. 4. 2022

12:30 – 14:00

40. — 50. léta: Instrumentální tvorba II. — Symfonické fantasie (symfonie č. 6) Jarmila Gabrielová
29. 4. 2022

12:30 – 14:00

50. léta: Řecké pašije (Greek Passion) Jarmila Gabrielová
6. 5. 2022

12:30 – 14:00

50. léta — závěr života: Ariane Jarmila Gabrielová

Forma ukončení

Závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. semestru.

Osvědčení o absolvování

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Úvod > Studium > Veřejnosti > Univerzita třetího věku