Tereza Havelková

Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

Badatelské zaměření

 • opera, hudební divadlo a multimédia
 • hudba 20. a 21. století
 • kulturní studium hudby

Tereza Havelková získala magisterský titul na Ústavu hudební vědy FF UK a doktorát na Amsterdam School for Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam. Absolvovala zahraniční stáže na Royal Holloway University of London, Humboldt-Universität zu Berlin a Columbia University v New Yorku (v rámci Fulbrightova programu). Je zakladatelkou a bývalou šéfredaktorkou časopisu HIS Voice. Ve své odborné práci se zaměřuje především na operu, hudební divadlo a multimédia, ke kterým přistupuje z pozic kulturní teorie a analýzy. Ve výuce se věnuje take tématům z hudby 20. a 21. století, teorii zvuku a problematice hudby a genderu. Je autorkou monografie Opera as Hypermedium: Meaning Making, Immediacy, and the Politics of Perception (Oxford University Press 2021) a spolueditorkou zvláštního čísla Theatre Research International (46.2) na téma “Sounding Corporeality”. V současné době dokončuje dvě kolektivní monografie: Music Theater and Politics: Hegemonies, Resistances, Utopias pro Oxford University Press (spolueditor Marcus Tan) a Zvuk, gender, identita: Kulturní analýza hudby ve středovýchodní Evropě pro Karolinum (spolueditor Vít Zdrálek). Je vedoucí Skupiny pro výzkum hudebního divadla při Mezinárodní federaci pro divadelní výzkum (IFTR).

Projekty

 • Národní divadlo a normalizace (GA ČR)
 • Kultura a performativita (PROGRES)

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • „Dokumentární gesamtkunstwerk aneb Může Lenin zpívat? Opera Deset dnů, které otřásly světem v pražském Národním divadle“. Divadelní revue 33/1 (2022), s. 31-53.
 • Opera as Hypermedium. Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception. NewYork: Oxford University Press, 2021. [DOI]
 • “Sounding Corporeality.” Special issue of Theatre Research International (Cambridge University Press), Volume 46, Issue 2, July 2021, co-edited with Aoife McGrath, Marcus Cheng Chye Tan, Prarthana Purkayastha, “Editorial: Sounding Corporeality,” pp. 108-114. [DOI]
 • “Minding the Gap. The Politics of the Body-Voice Relationship in Hypermedial Opera”, Opera Quarterly (Oxford University Press), Volume 36, Issue 1-2, Winter-Spring 2020, pp. 27-49. [DOI]
 • „Národ a totalita v současné české opeře: Případ Nagano a Zítra se bude…“. In Kultura a totalita. Národ, ed. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, s. 442-457.
 • „Allegory and Seduction: Staging the Promise of Knowledge in Contemporary Opera“. In Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities, ed. Carolyn Birdsall, Maria Boletsi, Itay Sapir a Pieter Verstraete. Cambridge Scholars Publishing 2009, s. 267-286.
 • „Do You Want to Be Absorbed? The Knotty Acts of Mediation in Rosa: A Horse Drama.“ In: Sonic Mediations: Body, Sound, Technology, ed. Carolyn Birdsall a Anthony Enns. Cambridge Scholars Press 2008, s. 227-242.
 • „Kotík, Petr“. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. Ludwig Finscher. Kassel, Stuttgart: Bärenreiter, J. B. Metzler 2008.
 • „Zouhar, Vít“. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. Ludwig Finscher. Kassel, Stuttgart: Bärenreiter, J. B. Metzler 2008.
 • „Růžička, Rudolf“. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. Ludwig Finscher. Kassel, Stuttgart: Bärenreiter, J. B. Metzler 2008.
 • „Marek, Martin“. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. Ludwig Finscher. Kassel, Stuttgart: Bärenreiter, J. B. Metzler 2008.
 • „Košut, Michal“. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. Ludwig Finscher. Kassel, Stuttgart: Bärenreiter, J. B. Metzler 2008.
 • „Björn Heile: The Music of Mauricio Kagel.“ Studies in Musical Theatre, Volume 1, Number 3, 2007, s. 321-323.
 • „When the ‚Morgenland‘ Looks East: Miloslav Kabeláč and Musical ‚Others‘“. In New Music in the „New“ Europe 1918-1938: Ideology, Theory, and Practice, ed. Geoffrey Chew. Praha: KLP 2007, s. 71-76.
 • „Czech Music from 1945 to the Present.“ In Czech Music. Divadelní ústav, Praha 2005, s. 38-48.
Úvod > Lidé > Vyučující > Tereza Havelková