Markéta Štědronská

Dr. Mgr. Markéta Štědronská

Konzultační hodiny
 • čt 14:00-15:30 (po předchozí domluvě)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

Badatelské zaměření

 • Hudební kultura 19. století
 • Dějiny hudební estetiky a kritiky
 • Hudební filologie

Curriculum

Vystudovala obor hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dále pokračovala v doktorském studiu (s vedlejším oborem novější německá literatura) na Mnichovské univerzitě, kde obhájila v r. 2008 práci o Dvořákově a Brahmsově komorní hudbě s klavírem. Hudební kulturou 19. století se zabývala i v několika navazujících grantových projektech realizovaných na Mnichovské a Vídeňské univerzitě a v Německém historickém ústavu v Římě. Tematicky byl tento výzkum zaměřen na hudebně estetické a kritické dílo Augusta Wilhelma Ambrose (1816–1876), recepci staré hudby v okruhu nazarénských malířů a na historizující proudy ve vídeňském koncertním životě druhé poloviny 19. století. V rámci asistentské činnosti v tehdejším Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR a v lektorátu souborných edic hudebního nakladatelství Bärenreiter se též věnovala hudební filologii a ediční praxi.

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Bibliografie

Monografie

 • August Wilhelm Ambros im musikästhetischen Diskurs um 1850. Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 75. München: Allitera, 2015. [Online]
 • Die Klavierkammermusik von Antonín Dvořák. Studien und Vergleiche mit Werken von Brahms. Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 67. Tutzing: Schneider, 2010. [Online]

Edice

 • August Wilhelm Ambros in Wien: Musikaufsätze und -rezensionen 1872–1876. Historisch-kritische Ausgabe, 2 sv., ed. Markéta Štědronská, spolupráce Henriette Engelke a Anna-Maria Pudziow. Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 45–46. Wien: Hollitzer, 2017 a 2019. [Online, sv. 1] [Online, sv. 2]
 • Antonín Dvořák: Humoreska Ges dur op. 101 č. 1. Urtext, ed. Markéta Štědronská a Petra Kvasničková, Praha: Editio Bärenreiter, 2006.

Editorství

 • (ed.), August Wilhelm Ambros. Wege seiner Musikkritik, -ästhetik und ‑historiographie. Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 53. Wien: Hollitzer, 2021.

Studie v odborných časopisech

 • (s Markem Engelhardtem) ‘‘Unus fons, unus spiritus, una fides’: Römisch-evangelische Choräle auf dem ‚deutschen‘ Kapitol’, in Acta musicologica, 94, 2 (2022), 185–209.
 • ‘Engelsmusik in der nazarenischen Malerei’, in Imago musicae, 31-32 (2021), 165–199.
 • ‘The Nazarenes and their Reception of Early Music in Rome’, in Studi musicali, 11, 1 (2020), 103–124.
 • ‘Vliv nazarénského umění na recepci Straussova ‘Karnevalu v Římě’’, in Opus musicum, 49, 2 (2017), s. 16–24.
 • ‘Komische Oper (Ringtheater) – ‘ein lieblicher Traum von einer eigenen Opéra comique für Wien’’, in Archiv für Musikwissenschaft, 74, 3 (2017), 219–236.
 • ‘August Wilhelm Ambros und Eduard Hanslick in Wien. Das Schlusskapitel einer musikästhetischen Kontroverse’, in Musicologica Brunensia, 52, 2 (2017), 71–83. [Online]
 • ‘‘…und keine Götter auf Erden seien neben ihm.‘ August Wilhelm Ambros’ Kritik an der zeitgenössischen Glorifizierung Richard Wagners’, in Österreichische Musikzeitschrift, 71, 5 (2016), 44–47.
 • ‘Eine unbekannte Autobiographie von August Wilhelm Ambros’, in Hudební věda, 53, 2-3 (2016), 235–256. [Online]
 • ‘A. W. Ambros and F. P. G. Laurencin: Two Antiformalistic Views on the Viennese Musical Life of the 1870s?’, in Musicologica Austriaca (13. 11. 2015). [Online]

Příspěvky do sborníků

 • ‘‘La peste aquatique musicale’: Jacques Offenbach dans les écrits d’August Wilhelm Ambros’, in Jean-Claude Yon, Arnold Jacobshagen, and Ralf-Olivier Schwarz (eds.), Offenbach, musicien européen. Arles etc.: Actes Sud, 2022, 377–388. ‘‘Die musikalische Wasserpest’. Jacques Offenbach in den Schriften von August Wilhelm Ambros’, in Fabian Kolb, Ralf-Olivier Schwarz, and Jean-Claude Yon (eds.), Durch die Brille Jacques Offenbach. Einblicke und Perspektiven. Beiträge zur Offenbach-Forschung 5. Köln: Dohr, 2023, 279–290.
 • ‘Ambros’ kulturgeschichtliches Dilemma: Zeitgeist versus Kunstgeist’, in Markéta Štědronská (ed.), August Wilhelm Ambros. Wege seiner Musikkritik, -ästhetik und ‑historiographie. Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 53. Wien: Hollitzer, 2021, 193–218.
 • ‘Klang und Stille in Eduard von Steinles Darstellung des hl. Franziskus’, in Cristina Urchueguía and Karolina Zgraja (eds.), Klang und Stille in der Bildenden Kunst. Visuelle Manifestationen akustischer Phänomene. Basel: Schwabe, 2021, 165–183.
 • ‘August Wilhelm Ambros’ Relektüre von Vom Musikalisch-Schönen’, in Alexander Wilfing, Christoph Landerer, and Meike Wilfing-Albrecht (eds.), Hanslick im Kontext. Hanslick in Context. Perspektiven auf die Ästhetik, Musikkritik und das historische Umfeld von Eduard Hanslick. Perspectives on the Aesthetics, Musical Criticism, and Historical Setting of Eduard Hanslick. Wien: Hollitzer, 2020, 47–59.
 • ‘Zur Vereinheitlichung des Sonatenzyklus in den Klaviertrios g-Moll op. 15 von Bedřich Smetana und fis-Moll op. 1 Nr. 1 von César Franck’, in Musicologica Olomucensia, 27 (2018) [= sborník konference „Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času“, 2004], 91–103. [Online]
 • ‘August Wilhelm Ambros. Ein Gluck-Apologet in Wien’, in Thomas Betzwieser, Michele Calella, and Klaus Pietschmann (eds.), Christoph Willibald Gluck. Bilder – Mythen – Diskurse. Bericht über das internationale Symposium Wien 2014. Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 47. Wien: Hollitzer, 2018, 117–129.
 • ‘Zur digitalen Edition von Dvořáks Humoreske op. 101 Nr. 7’, in Peter Stadler a Joachim Veit (eds.), Digitale Edition zwischen Experiment und Standardisierung. Musik – Text – Codierung. Beihefte zu editio 31. Tübingen: Niemeyer, 2009, 47–52.
 • ‘Zur Editionsproblematik bei den Poetischen Stimmungsbildern op. 85 und Humoresken op. 101 von Antonín Dvořák’, in Jan Kachlík a Jarmila Gabrielová (eds.), The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, 290–296.

 

Úvod > Lidé > Vyučující > Markéta Štědronská