Studium v zahraničí

viola2

ÚHV vřele doporučuje svým studentům absolvování alespoň semestrálního studijního pobytu na zahraničí univerzitě. Student tak mj. prohloubí své jazykové znalosti, získá zkušenosti s odlišným studijním prostředím i běžným životem v jiné zemi. Nejjednodušší cestou je využití nabídky programu Erasmus+, v rámci kterého lze vycestovat na zvolenou univerzitu na jeden či dva semestry. Tuto nabídku lze využít již v druhém ročníku studia.

Univerzity, s nimiž má Ústav hudební vědy uzavřené smlouvy

Výběrová řízení jsou vyhlašována jednou ročně a to zpravidla v období březen/duben. Podrobnější informace o programu Erasmus+ naleznete stránkách fakulty.

Kromě programu Erasmus+ je možné využít i širokou nabídku různých stipendijních míst v rámci mezivládních a meziuniverzitních dohod či prostřednictvím různých nadací. Studijní oddělení FF UK nabízí na svých stránkách poměrně bohatý výběr. Další možnosti studia v zahraničí najdete také na stránkách univerzity.

Úvod > Studium > Studentům > Studium v zahraničí