Staré mýty, nová fakta

 

V soutěži Grantové agentury České Republiky uspěl projekt EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století.

Řešitelský tým ve složení Hana Vlhová-Wörner (MÚA AV ČR, navrhovatelka), Jan Ciglbauer (FF UK spolunavrhovatel), Lenka Hlávková (FF UK), Jana Franková, Viktor Velek a Rhianydd Hallas (MÚA AV ČR, řešitelé) si vytkl za cíl prověřit některé stereotypní výklady středoevropské hudební kultury, které se dodnes objevují na různých úrovních společenského diskurzu. V centru pozornosti se ocitne latinský liturgický zpěv, kultura latinských a českých písní, cantus fractus i různé podoby vícehlasé hudby.

Důkladného prověření se dočká mýtus husitství coby výrazné ingredience moderní české identity, a to nejen skrze dobové hudební prameny, ale i optikou 19. a 20. století. Na nové zhodnocení též čeká role institucí a jednotlivců, nositelů dobové hudební praxe. Jak budou vypadat dějiny české pozdně středověké hudby bez nánosů hodnotových soudů, jež se týkají pokrokovosti, zaostalosti, jedinečnosti a izolace? Jednou z dílčích výzev, která na řešitele čeká hned zkraje projektu, je zhodnocení muzikologického odkaz Zdeňka Nejedlého a jeho národně zatížené pojetí českých středověkých dějin.

Projekt EXPRO je naplánován na pět let (2019 – 2023). Jeho součástí budou i dílčí projekty zaměřené na evidenci a zpřístupňování pozdně středověké hudební tradice českých zemí a střední Evropy. ÚHV se díky němu stává důležitým centrem výzkumu starší hudby s mezinárodním přesahem.

Webové stránky projektu

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Staré mýty, nová fakta