Jan Baťa

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
 • úterý 9.10-10.45 (po předchozí domluvě)
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 459

Badatelské zaměření

 • Hudební kultura české renesance a rudolfínské doby
 • Renesanční hymnologie

Curriculum

Absolvoval Filozofickou fakultu (obor hudební věda) v r. 2003, kde také roku 2011 získal doktorát. Od 1. 1. 2003 správce knihovny a knihovník Ústavu hudební vědy FF UK. Od 1. 10. 2006 vědecký pracovník, od 1. 1. 2012 odborný asistent. Byl řešitelem grantového projektu GA ČR č. 408/09/1922 „Hudební kultura Prahy 1526–1620. Situace, prameny, instituce“ (doba řešení 2009–2013) a spoluřešitelem mezinárodního projektu „Aux confins de l’humanisme musical. Monde Slave et Culture Méditerrannéenne“ podporovaného Evropskou unií (doba řešení 2010–2012). Krom badatelské činnosti publikuje v odborných a populárně naučných periodikách a aktivně se účastní mezinárodních muzikologických konferencí doma i v zahraničí.

Aktuálně vyučované kurzy

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Hudební Praha XVI. věku I. Staré Město pražské, Praha: KLP, 2016 (v tisku).
 • Kryštof Harant z Polžic. Opera musica, Praha: KLP, 2014 (v tisku).
 • Benešovský kancionál. Kritická edice, Praha: KLP, 2009 (v tisku).
 • Codex Kuttenbergensis (Museum Nationalis Pragae – Museum Musicae Mohemiae, sign. AZ 33), Praha: KLP, 2008.

Studie

 • Poznámky k roli hudby v pražském univerzitním prostředí na počátku 17. století, in: Hlaváček, P. a kol.: Via media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. K poctě Zdeňka V. Davida, Praha: Filosofia, 2016, s. 124–140 (společně s Frederikem Pacalou).
 • Musical Culture of Prague Lutherans During the Pre‑White Mountain Era, in: Bohemian Reformation and Religious Practice 10, 2015, s. 185–196.
 • Praga festivans. Music played during the Prague Festivities of 1527 and 1558, in: Historie-Otázky-Problémy 7, 2015, č. 1-2, s. 247–259.
 • Between Prague and Pirna: A Story from the Beginning of the Thirty Years‘ War, in: De musica disserenda 11, 2015, č. 1–2, s. 41–49.
 • Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti aneb Dva příběhy z rudolfínské Prahy, in: Clavibus Unitis 3, 2014, s. 5–16. (dostupné z http://www.acecs.cz).
 • Turecké nebezpečí a hudební kultura českých zemí 16. a počátku 17. století, in: Historie-Otázky-Problémy 6, 2014, č. 2, s. 41–50.
 • Karel Konrád (1842–1894) i konstrukt panslavenskog glazbenog identiteta, in: Arti musices, 44/2, 2013, s. 229–236.
 • Karel Konrád (1842–1894) and the Construction of a Pan-Slavic Musical Identity, in: Tuksar, S. – Katalinić, V. (eds.), Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911): Glazbena historiografija i identitet = Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911): Musical historiography and Identity, Zagreb 2013, s. 247–253.
 • Numero Arithmetico notata Series officiorum pro Choro Musico Ustensi (1588) aneb pramen polyfonie plný překvapení, in: Hulková, M. (ed.): Musica istropolitana X–XI (2011–2012), Bratislava 2013, s. 45–67 (společně s Petrem Daňkem).
 • „Na lotru, knězi a katu žádné přísady není.“ Ke sporu faráře Tomáše Soběslavského a literátského bratrstva u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském o písně k poctě Jana Husa (1589), in: Hlaváček, P. et al.: O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona, Praha 2013, s. 247–260.
 • Ferdinand of Tyrol and the Music Culture in Renaissance Prague, in: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2012, s. 16–23.

 

Úvod > Lidé > Vyučující > Jan Baťa