Uchazečům

struny2

Ústav hudební vědy v současné době zajišťuje prezenční studium oboru hudební věda v jedno i dvouoborovém bakalářském a jedno i dvouoborovém navazujícím magisterském stupni v češtině a prezenční i kombinované doktorské studium hudební vědy v češtině, němčině a angličtině.

Aktuální informace o přijímacím řízení na stránkách FF UK

Úvod > Studium > Uchazečům