Eduard Douša

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • středa 11,45 hod. a dle telefonické domluvy
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

Oblasti zájmu

  • Hudební teorie
  • Kompozice
  • Česká a evropská hudba 20. století

Curriculum

V letech 1972 – 1977 vystudoval skladbu u V. Dobiáše a J. Dvořáčka na AMU v Praze. Zúčastnil se skladatelských kurzů pořádaných L’Accademia Musicale Chigiana v Itálii. V roce 1979 uzavřel postgraduální studium hudební teorie na AMU v Praze. Mezi lety 1976 – 86 pracoval jako pedagog hudební teorie na Deylově konzervatoři v Praze, v 90. letech též na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Od roku 1986 vyučuje na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 vyučuje hudební teorii a skladbu na Pražské konzervatoři. Roku 2006 byl jmenován docentem v oboru Hudební teorie a pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale jeho tvorba zasahuje i do žánrů hudby scénické, užité a populární (mj. více než 140 scénických hudeb pro rozhlas, sletová hudba, hudba k dokumentárním filmům). Věnuje se též hudbě pro děti. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na českou hudbu 20. století a problematiku hudební pedagogiky. Je členem správní rady Nadace OSA a Společnosti skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Soustavně pracuje organizačně i editorsky ve výboru Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. V roce 2001 založil spolu s kolegy z Pražské konzervatoře sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. Ve svých skladbách vychází z modernistického kompozičního stylu 20. a 30. let minulého století (B. Martinů, I. Krejčí, P. Bořkovec) a často je píše přímo „na tělo“ jednotlivým interpretům, např. pro houslistu Jaroslava Svěceného, trumpetistu Vladimír Rejlka nebo M. Laštovku, Panochovo kvarteto, Apollon-Quartett, Saxofonové kvarteto Bohemia, pro svoji ženu, klavíristku Evu Benešovou, violoncellistu Vladana Kočího ad.

Aktuálně vyučované kurzy

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

  • s Evou Benešovou, Soupis skladeb a úprav Jaroslava Herdena, Praha: Univerzita Karlova, 2011
  • O skladatelském řemesle na počátku 21. století, in: Rytmus 2/2007
  • Skladatelé dětem – Jaroslav Křička, in: Hudební výchova, 4/2005, s. 45-45
  • Skladatelské dílo Karla Janečka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti a mládež (Živá hudba), Praha: Togga, 2004
  • Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů 20. století se zřetelem k období 1945-1995, Praha 2004 (Disertační práce, PedF UK)
  • Přehled dějin hudby 20. století (Učební text Pražské konzervatoře), Praha 2003
Úvod > Lidé > Vyučující > Eduard Douša