Eduard Douša

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • středa od 13 hod. a dle telefonické domluvy
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 403

Oblasti zájmu

 • Hudební teorie
 • Kompozice
 • Česká a evropská hudba 20. století

Curriculum

V letech 1972 – 1977 vystudoval skladbu u V. Dobiáše a J. Dvořáčka na AMU v Praze. Zúčastnil se skladatelských kurzů pořádaných L’Accademia Musicale Chigiana v Itálii. V roce 1979 uzavřel postgraduální studium hudební teorie na AMU v Praze. Mezi lety 1976 – 86 pracoval jako pedagog hudební teorie na Deylově konzervatoři v Praze, v 90. letech též na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Od roku 1986 vyučuje na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 vyučuje hudební teorii a skladbu na Pražské konzervatoři. Roku 2006 byl jmenován docentem v oboru Hudební teorie a pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale jeho tvorba zasahuje i do žánrů hudby scénické, užité a populární (mj. více než 140 scénických hudeb pro rozhlas, sletová hudba, hudba k dokumentárním filmům). Věnuje se též hudbě pro děti. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na českou hudbu 20. století a problematiku hudební pedagogiky. Je členem správní rady Nadace OSA a Společnosti skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Soustavně pracuje organizačně i editorsky ve výboru Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. V roce 2001 založil spolu s kolegy z Pražské konzervatoře sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. Ve svých skladbách vychází z modernistického kompozičního stylu 20. a 30. let minulého století (B. Martinů, I. Krejčí, P. Bořkovec) a často je píše přímo „na tělo“ jednotlivým interpretům, např. pro houslistu Jaroslava Svěceného, trumpetistu Vladimír Rejlka nebo M. Laštovku, Panochovo kvarteto, Apollon-Quartett, Saxofonové kvarteto Bohemia, pro svoji ženu, klavíristku Evu Benešovou, violoncellistu Vladana Kočího ad.

Aktuálně vyučované kurzy

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • s Evou Benešovou, Soupis skladeb a úprav Jaroslava Herdena, Praha: Univerzita Karlova, 2011
 • O skladatelském řemesle na počátku 21. století, in: Rytmus 2/2007
 • Skladatelé dětem – Jaroslav Křička, in: Hudební výchova, 4/2005, s. 45-45
 • Skladatelské dílo Karla Janečka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti a mládež (Živá hudba), Praha: Togga, 2004
 • Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů 20. století se zřetelem k období 1945-1995, Praha 2004 (Disertační práce, PedF UK)
 • Přehled dějin hudby 20. století (Učební text Pražské konzervatoře), Praha 2003

Skladatelská činnost

Nové skladby

 • Entrata Slavonica per organo. Věnováno Letní škole slovanských studií FF UK, Praha. 2016.
 • Dvě písně na duchovní verše Františka Bukvaje. Věnováno Virginii Walterové a Karlu Prokopovi. 2017.
 • Fantasia drammatica per accordione ed organo na švédskou lidovou píseň „Ack, Värmeland, du sköna.“ Věnováno Jörgenu Sundequistovi a Håkanu Dahlénovi, 2017.
 • Sonáta pro housle a klavír. Petru Macečkovi a mé ženě. 2018.
 • A to je ta krásná země. Kantáta pro smíšený sbor a  varhany na verše Rudolfa Medka. Královédvorskému chrámovému  sboru. 2018.
 • Third Stream is my Dream…Oktet pro 2 hoboje, 2 klarinety,2fagoty a 2 horny. Pro Prague Conservatory modern. 2019.
 • Jan Žižka z Trocnova později z Kalicha. Melodramatická kantáta pro speakra, smíšený sbor a komorní orchestr. Text: Jan Frühauf. 2019.
 • Fantasia Kuxensis – „De virtutis“ e Fugue baroque per organo.  Věnováno Hudebním slavnostem v Kuksu. 2019.
 • Musica festiva pro trombon a varhany. Pro vernisáž výstavy o Ústavu hudební vědy konané 14.10. 2019.

Tiskem vydané kompozice (výběr)

 • Návraty. Fantasie pro klavír. Musica gioia, 2017.
 • Malý koledníček-známé i méně známé koledy ve snadné úpravě pro klavír na čtyři ruce s podloženým textem. Musica gioia, 2017.
 • Sonatiny. Musica gioia, 2018.
Úvod > Lidé > Vyučující > Eduard Douša