Knihovna

knihovna_pasek_1920x176

V naší knihovně naleznete muzikologickou literaturu z celého spektra jejich oborů, pocházející od doby jejich počátků až po současnost. Doplněna je literaturou příbuzných témat, jako je literatura, divadlo, etnologie, estetika, pedagogika, psychologie nebo liturgika.

Soubor hudebnin zahrnuje široké rozpětí období od středověku až po současnost, se zaměřením na pozdně středověkou a renesanční hudbu, zejména v souborných kritických vydáních.

Dále je poskytována prezenční výpůjčka českých i zahraničních hudebních časopisů (zejména starších řad), CD, DVD a kvalifikačních prací obhájených na ústavu.

Knihovna uchovává i fond starých tisků a rukopisů, prozatím dohledatelných pouze v místním lístkovém katalogu. U rukopisných hudebnin se jedná o bohemikálie z 18. a 19. století.

Úvod > Knihovna