Changing Identities

Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku

Projekt Grantové agentury České republiky (č. 15-11036S)

Hudební kultura střední Evropy v období pozdního středověku je jedním z badatelských témat, která jsou v současnosti centrem pozornosti mezinárodního muzikologického výzkumu. Tato oblast, dříve interpretována spíše jako periferie ve vztahu k předním západoevropským hudebním centrům své doby, je dnes nahlížena jako zdroj svébytných kulturních hodnot, které vznikaly interakcí s jinými evropskými regiony a současným rozvíjením specifických lokálních tradic. V hudební praxi jsou tyto mechanismy reprezentovány přejímáním a adaptací zahraničních skladeb, na druhé straně kompoziční tvorbou místních autorů, která v řadě případů cituje ve střední Evropě všeobecně známý starší hudební materiál. Jedním z důležitých problémů dobové hudební praxe je proměnlivost identit hudebního repertoáru v kontextu dobového kulturního, duchovního a intelektuálního života. Tyto jevy lze studovat především na hudebních druzích, jejichž hudební i textová struktura podléhaly častému přetváření a tím i proměně své funkce (především píseň a příbuzné druhy, hymnus).

Řešitelský tým

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Ústav hudební vědy|osobní profil) – Vedoucí projektu/Project leader
Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (Ústav řeckých a latinských studií FF UK|osobní profil)
Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. (Ústav hudební vědy|osobní profil)
prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (9-12/2015)
Mgr. Veronika Mráčková, Ph.D. (do/until 31. 8. 2015)

Externí spolupracovníci

Mgr. Adéla Ebersonová (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)
Mgr. Tomáš Mandlík
PhDr. Jana Vozková, CSc. (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR)

Studenti

Bc. Štefánia Demská (Ústav hudební vědy)
Bc. Frederik Pacala (Ústav hudební vědy)

Akce

  • Seminář Fontes Cantus Bohemiae, 17. 2. 2015. Program
  • Workshop Changing Identities, 13. – 14. 11. 2015. Program
Úvod > Věda a výzkum > Dokončené projekty > Changing Identities