Století české hudební vědy na Univerzitě Karlově

Ústav hudební vědy FF UK zve na výstavu ku příležitosti stého výročí udělení první řádné profesury v oboru hudební věda na české větvi Univerzity Karlovy.

Výstava, kterou připravil autorský kolektiv ve složení Jan Baťa, Eduard Douša a Vlasta Reittererová, přibližuje cestu k etablování hudební vědy jako studijního oboru na německé i české větvi pražské univerzity. Představí slavné zakladatelské osobnosti moderní muzikologie, které v Praze působily a nastíní vývoj v poválečném období. Výstava se dotkne i praktických aspektů studia, např. proměn studijního plánu a představí prostory, ve kterých katedra během 20. století sídlila.

Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 17:00 hod. ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1.

Úvod > Aktuality > Století české hudební vědy na Univerzitě Karlově