Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions

Projekt Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století zve na mezinárodní konferenci Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic, která se bude konat ve dnech 21.-22. listopadu 2019 ve Vile Lanna v Praze.

Hudební kultura českých zemí před rokem 1420 se vyznačuje obdivuhodnou variabilitou žánrů, forem i inspiračních zdrojů. Unikátní vhled do tohoto světa představuje rukopis č. 42 z Knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Jeho repertoár výmluvně dokládá jak pevné zakotvení předhusitských Čech v západní chorální tradici, tak počátky tendencí, které se naplno rozvinuly v průběhu 15. století. Přihlášené příspěvky se zaměřují na fenomény, pro které je vyšebrodský rukopis nezastupitelným pramenem. Jedná se zejména o písňové tradice a pozdní chorál. Do obou zmíněných hudebních světů zasáhla móda rytmizování jednohlasých melodií – cantus fractus – a vícehlasých zpracování, která stavěla dobové autory před dosud neznámé výzvy. Téměř všechny příspěvky si rovněž kladou otázky ohledně šíření repertoáru uvnitř středoevropského kulturního prostoru.

Závěr prvního dne konference bude patřit dvěma sekcím s živou hudbou. „Unboxing VB 42“ zprostředkuje znějící svět tzv. Vyšebrodského rukopisu č. 42 (soubor Gontrášek, ved. Jan Baťa).

Další sekce představí tvůrčí reflexi hudby přelomu 14. a 15. století v tvorbě z 19. století, kdy se tato hudba stala objektem diskurzu o národní identitě. Hudební soubor Ostravská bandaska sdružuje studenty, absolventy a pedagogy Fakulty umění Ostravské univerzity. Zaměřuje se na připomínání „druhého života“ českých historických tradic a na hudbu spjatou s osudovými okamžiky a významnými postavami českých dějin. Vedle samostatných hudebních pásem soubor participuje i jako doprovodné těleso při divadelních hrách, natáčí snímky pro Český rozhlas, často vystupuje na konferencích, vernisážích atd. Na vystoupení ve Vile Lanna (21. 11. 17:30) soubor představí výběr ze skladeb, které dokumentují životnost a bohaté spektrum skladeb z 19. a 20. století: jednotící linií je vazba na téma Jan Hus a husitství.

Program

21. listopadu (čtvrtek)

 • Zahájení (9:15)
 • Sekce 1: Hudba v českých zemích okolo roku 1400 (9:30 – 10:30)
  Chair: Lenka Hlávková

Chant in Bohemia around 1400: Traditions and Transformations
Hana Vlhová-Wörner (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Das letzte Zusammentreffen. Die böhmische Liedkultur vor dem 15. Jahrhundert
Jan Ciglbauer (Univerzita Karlova)

Přestávka na kávu (10:30 – 11:00)

 • Sekce 2: Song traditions I (11:00 – 12:30)
  Chair: Jan Ciglbauer

Conductus, Benedicamus und cantiones. Transformation und Fortleben des neuen Liedes
Konstantin Voigt (Universität Wien)

Veni Sancte Spiritus: Musical Pathways through Central Europe around 1400
Charles Brewer (Florida State University)

Hoc in festo. Ein Tropus im Prager Georgskloster und im deutschsprachigen Südwesten (und beim Zürcher Minnesänger Johannes Hadlaub?)
Stefan Rosmer (Universität Basel)

Přestávka na oběd (12:30 – 13:30)

 • Sekce 3: Cantus fractus (13:30 – 15:00)
  Chair: Hana Vlhová-Wörner

Cantus fractus und Mehrstimmigkeit. Das Gloria Bosse Nr. 49 als Grundlage polyphoner Sätze
Bernhold Schmid (Bayerische Akademie der Wissenschaften)

Cantus fractus, die Buxheimer Tabulatur und das Singen der liturgischen Einstimmigkeit
Franz Körndle (Universität Augsburg)

Auswege und Sackgassen: Zwei einstimmige Patrem aus Hohenfurth 42
Lenka Hlávková (Univerzita Karlova)

Přestávka na kávu (15:00 – 15:30)

 • Sekce 4: “Unboxing VB 42” (15:30 – 17:00)

Jan Ciglbauer, Hana Vlhová-Wörner, Jan Baťa, Ensemble Gontrassek

Recreatio

 • The second life of Hussitism in Music of the 19th and 20th centuries (17:30 – 18:30)

Viktor Velek (Masaryk Institute and Archives of the CAS; University of Ostrava), Ensemble Ostravská bandaska

 

22. listopad (pátek)

 • Sekce 5: Song traditions II – Tropes, sequences, songs (9:30 – 11:00)
  Chair: Zsuzsa Czagány

Das Lied „Ave hierarchia“ und seine Überlieferungskontexte
Gisela Kornrumpf (Bayerische Akademie der Wissenschaften München)

Characteristics and Transmission of Jenštejn’s Visitation Office
Rhianydd Hallas (Masaryk Institute and Archives of the CAS, Charles University)

Unde theutonice et bohemice cantate vos – Geistliche Lieder deutsch und tschechisch
Ute Evers (Universität Augsburg)

Přestávka na kávu (11:00 – 11:30)

 • Sekce 6: Music in the 15th century Bohemia: methodology and research perspectives (11:30 – 13:00)

Hana Vlhová-Wörner, Jan Ciglbauer, Zsuzsa Czagány (Hungarian Academy of Sciences), David Eben (Univerzita Karlova), Barbora Kabátková (Univerzita Karlova; Tiburtina Ensemble)

Místo konání: Vila Lanna. V Sadech 1/1, 160 00 Praha 6-Bubeneč

FB událost

 

Úvod > Aktuality > Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions