Mimořádná cena rektorky UK za rok 2022 pro Vojtěcha Franka

Blahopřejeme našemu doktorandovi Vojtěchu Frankovi k získání Mimořádné ceny rektorky UK za rok 2000. Obdržel ji za svou rozmanitou uměleckou i vědeckou činnost.

Student doktorského studijního programu Hudební věda na FF UK Mgr. Vojtěch Frank vždy patřil k vynikajícím studentům a již jako adept magisterského titulu získal ocenění za nejlepší studentský referát na mezinárodní muzikologické konferenci Symbols, Signs, and Meanings in Russian Music (Vitipeno/Sterzing, 9.-12. 7. 2019).

V bakalářském a magisterském studiu studoval Vojtěch Frank zároveň Východoevropská studia, přičemž obě oblasti svého zájmu propojuje nejen ve své odborné práci, kde se věnuje hudebnímu divadlu v Sovětském svazu a jeho recepci v zemích tzv. východního bloku, ale také v umělecké tvorbě v oblastech hudební kompozice a uměleckého překladu z ruského jazyka.

V pouhých sedmadvaceti letech má Vojtěch Frank na svém kontě jako hudební skladatel kompozice z oblasti tzv. vážné hudby (např. Smyčcový kvartet č. 2, který nahrálo Sojkovo kvarteto pro Český rozhlas nebo skladby věnované souboru staré hudby Musica ad gaudium – Renesanční suita, kantáty Ó slávo hvězdnaté noci a Ave maris stella), didaktické skladby pro žáky Základních uměleckých škol (např. Rej duchů, Tři ukrajinské tance, Městská rapsodie, Námořnická rapsodie), scénickou hudbu k inscenacím loutkového a alternativního divadla (pro Divadlo Spejbla a Hurvínka, Mime studio, Říši loutek, Loutkové divadlo Jiskra nebo Ilegumovu divadelní společnost) a nejnověji také hudbu k dvěma původním muzikálům (Otřást vesmírem, Píseň pro Ninu).

Vojtěch Frank se v roce 2021 zúčastnil soutěže INTRO’21 o nejlepší původní český muzikál, kterou pořádalo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Z celkem 32 přihlášených muzikálů porotu zaujala hned dvě díla s hudbou nominovaného – Otřást vesmírem (libreto: Jakub Hojka, 3. cena) a Píseň pro Ninu (libreto: Diana Řeháčková, 2. místo). Oba oceněné tituly byly následně nastudovány a uvedeny v Divadle J. K. Tyla. Muzikál Otřást vesmírem (označovaný jako „gay-lovestory“) je citlivým vhledem do milostného života LGBT komunity a představuje důležitý příspěvek k diskusi na politicky velmi aktuální téma legalizace sňatků stejnopohlavních párů v České republice. V muzikálu Píseň pro Ninu uplatnil Vojtěch Frank svou erudici v oblasti sovětské kultury a společně s libretistkou Dianou Řeháčkovou se mu podařilo přesvědčivě navodit atmosféru období 30. – 50. let včetně názvuků na tzv. sovětský jazz. Muzikál byl uveden v březnu 2022 a v kontextu dění na Ukrajině získalo téma života svobodomyslných jazzových hudebníků v totalitním režimu další důležité významové roviny.

Úvod > Aktuality > Mimořádná cena rektorky UK za rok 2022 pro Vojtěcha Franka