Od notového rukopisu k tištěnému vydání: o práci editora v hudebním nakladatelství

Srdečně zveme na přednášku Od notového rukopisu k tištěnému vydání: o práci editora v hudebním nakladatelství (na příkladu Klavírní sonáty Gideona Kleina).

Co obnáší práce hudebního redaktora a v čem spočívá muzikologův přínos ve vydávání not? Mgr. Jonáš Hájek, vedoucí redaktor nakladatelství Bärenreiter Praha s.r.o., přiblíží svoji práci.

„Edice s kritickým nárokem typu urtext či souborné kritické vydání bez jisté míry exaktnosti, důkladné znalosti pramenů a konzistentního přístupu dělat nelze. Je nutné rovněž znát určitá základní pravidla – ediční zásady, které se u jednotlivých edic liší či dále upřesňují. A jako u knížek, nesledujeme pouze „pravopis“ (notografickou úpravu), ale také a především smysl textu. Nelze přitom říci, že pohled na noty jakožto na text odpovídá kritickému přístupu a vědomí smyslu praktickému; ani ta nejkritičtější edice nemůže špatně umístěný křížek nevyhodnotit jako chybu. Kritický (vědecký, muzikologický) přístup podle mého názoru spočívá – snad trochu překvapivě – v nejvyšší možné míře empatie ke skladatelovu zápisu, vycházející z co nejdůvěrnější znalosti specifické problematiky. Každý/á skladatel/ka se s notami pral/a trochu jinak, a čím více ten který způsob známe, tím větší je šance porozumět zvláštnosti jakožto zvláštnosti, chybě jakožto chybě, záměru jakožto záměru.“

Jonáš Hájek (1984) absolvoval Pražskou konzervatoř a hudební vědu na FF UK v Praze, 2005–2006 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku. Od roku 2007 je redaktorem (od 2017 vedoucím redaktorem) pražské pobočky nakladatelství Bärenreiter, která se specializuje na českou hudbu. Jako editor připravil Symfonii „Asrael“ op. 27 Josefa Suka (cena Svazu německých hudebních nakladatelů „Best Edition“ 2019), Dvořákovu Romanci pro housle a klavír op. 11 či Dvořákovo Nokturno pro smyčcový orchestr op. 40. Je redaktorem nové edice Rusalky a editorem jejího libreta.
Autor fotografie: Petr Gojda

Kdy: čtvrtek 13. dubna 2023, 16–17:30 hodin
Kde: Ústav hudební vědy FF UK, místnost 405


Milan Slavický, Gideon Klein – torzo života a díla, Praha 1993.

Úvod > Aktuality > Od notového rukopisu k tištěnému vydání: o práci editora v hudebním nakladatelství