Výběrové řízení – oddělení muzikologie ÚDU AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici vysokoškolsky vzdělaného pracovníka/ci do oddělení muzikologie se zaměřením na bohemikální problematiku hudby druhé poloviny 19. a 20. století. Přihlášky je možné podávat do 17. února 2020. Podrobnosti viz v příloze.

Czech Academy of Sciences, the Institute of Art History is pleased to announce a selection procedure for a new research position specializing in Czech music of the second half of the nineteenth and the twentieth centuries. Applications by 17 February 2020. See the requirements in the attachement.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení – oddělení muzikologie ÚDU AV ČR