Úspěch projektu EXPRO: Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století

S radostí oznamujeme, že v soutěži Grantové agentury České Republiky uspěl projekt EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, jehož tým je zčásti tvořen pracovníky ÚHV. Z celkového počtu 36 podpořených projektů spadá do oblasti humanitních věd jen pět. O to víc nás těší, že tento je mezi nimi.

Řešitelský tým ve složení Hana Vlhová-Wörner (AV ČR, navrhovatelka), Jan Ciglbauer (FF UK spolunavrhovatel), Lenka Hlávková, Jana Franková, Viktor Velek a Rhianydd Hallas (řešitelé) si vytkl za cíl prověřit některé stereotypní výklady středoevropské hudební kultury, které se dodnes objevují na různých úrovních společenského diskurzu. V centru pozornosti se ocitne latinský liturgický zpěv, kultura latinských a českých písní, cantus fractus i různé podoby vícehlasé hudby.

Důkladného prověření se dočká mýtus husitství coby výrazné ingredience moderní české identity, a to nejen skrze dobové hudební prameny, ale i optikou 19. a 20. století. Na nové zhodnocení též čeká role institucí a jednotlivců, nositelů dobové hudební praxe. Jak budou vypadat dějiny české pozdně středověké hudby bez nánosů hodnotových soudů, jež se týkají pokrokovosti, zaostalosti, jedinečnosti a izolace? Jednou z dílčích výzev, která na řešitele čeká hned zkraje projektu, je zhodnocení muzikologického odkaz Zdeňka Nejedlého a jeho národně zatížené pojetí českých středověkých dějin.

Projekt EXPRO je naplánován na pět let. ÚHV se díky němu stane důležitým centrem výzkumu starší hudby s mezinárodním přesahem.

Úvod > Aktuality > Úspěch projektu EXPRO: Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století