Lenka Hlávková

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

Funkce
 • ředitelka (vedoucí) - Ústav hudební vědy
Konzultační hodiny
 • úterý 11-12 čtvrtek 10-11
Adresa

Ústav hudební vědy
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 404

Oblasti zájmu

 • Polyfonie 15. století
 • Cantus fractus
 • Hudební kultura střední Evropy v pozdním středověku

Výuka a věda

V Ústavu hudební vědy pracuje jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. Badatelsky se zaměřuje na výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku, české prameny 15. a 1. pol. 16. století (Kodex Strahov, Kodex Speciálník ad.), polyfonní mešní ordinarium, polyfonní píseň 15. století a cantus fractus v českých pramenech. V současné době je hlavní řešitelkou grantového projektu GA ČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku a vedoucí českého týmu evropského projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern. V letech 2012 – 2015 vykonávala funkci ředitelky ÚHV.

Projekty

Rozvrh

Publikace

Výpis z databáze Publikační činnost Univerzity Karlovy (Verso)

Výběrová bibliografie

 • „Sources of Polyphony in the Bohemian lands c. 1470–c. 1500“. In: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich, ed. Birgit Lodes–Reinhard Strohm–Marc Lewon https://musical-life.net/essays/sources-polyphony-bohemian-lands-c-1470-c-1500 (last access 13/06/2019)
 • (s Pawłem Gancarczykem), “The Lviv Fragments and Missa L’Homme Armé Sexti Toni. Questions on Early Josquin Reception in Central Europe“, Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 67 (2017), 139–161.
 • „Credo Settings in cantus fractus in Bohemian Sources. A Preliminary Report on a Neglected ars nova Repertory“, in: Ars musica and its Contexts in Medieval and Early Modern Culture, ed. Paweł Gancarczyk, Warszawa 2016, 247-253.
 • Gibt es »deutsche Chansons«? Zum Repertoire der weltlichen deutschen Lieder (ca. 1450–1470) in den böhmischen Quellen, in: Jürgen Heidrich, Klaus Pietschmann, Nicole Schwindt (eds.), Imitatio – Aemulatio – Superatio? Vokalpolyphonie des 15./16. Jahrhunderts in Polen, Schlesien und Böhmen (TroJa, Jahrbuch für Renaissance Musik, sv. 12, 2013), Münster 2016, 59-70.
 • Credo Settings in cantus fractus in Bohemian Sources. A Preliminary Report on a Neglected ars nova Repertory, in: Paweł Gancarczyk (ed.), Ars musica and its Contexts in Medieval and Early Modern Culture, Warszawa 2016, 247-253.
 • (s Hanou Vlhovou-Wörner), Hudba, in: Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup (eds.), Husitské století, Praha 2014, 474-489.
 • Cantio, Lied or Chanson? The Strahov Codex as a 15th Century Song Treasury, in: Hudební věda 50 (2013), č. 3-4, 259-270.
 • Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch) und die Traditionen des polyphonen Liedes in Mitteleuropa, in: Paweł Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigiusz Pośpiech (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013, 55-70.
 • Motet Style and Structure in Central Europe around 1490: Some Remarks on Selected Pieces from the Codex Speciálník, in: Thomas Schmidt-Beste (ed.), The Motet Around 1500: On the Relationship of Imitation and Text Treatment, Turnhout 2012,  447-454.
 • Řehtající koně, kdákající slepice, těžkopádní šrotýři… Každodenní život pozdně středověkého města očima a ušima hudebníků, in: Studia Mediaevalia Bohemica 2/2011, 69-79.
 • Die Kompositionen Johannes Tourouts in böhmischen Musikhandschriften. Zur musikalischen Kultur am Hofe Kaiser Friedrichs III. und ihrer Rezeption in den böhmischen Ländern, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13. – 16. Jahrhundert), München 2009, 103-111.
 • Behind the stage: some thoughts on the Codex Speciálník and the reception of polyphony in late 15th-century Prague, in: Early Music 2009, roč.37,č.1, 37-48.
 • Codex Franus – a Mirror of the Musical Practice of the Bohemian Utraquist Church around 1500?, in: Journal of the Alamire Foundation 1, 1/2009, 79-85.
 • Kodeks wrocławski v kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech okolo 1500 roku, in: Muzyka 52, 2/2007, 3-20.
 • Patrem Yacten-Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context, in: Hudební věda 43, 2/2006, 147-164.
 • Kodex Speciálník – eine kleine Foliohandschrift böhmischer Provenienz, in: Hudební věda 39 (2002), 162-184.
Úvod > Lidé > Vyučující > Lenka Hlávková