Michael Beckerman z Newyorské univerzity hostujícím profesorem na ÚHV FF UK

V zimním semestru 2018 bude na Ústavu hudební vědy FF UK jako hostující profesor přednášet světově uznávaný znalec české hudby 19. a 20. století Michael Beckerman z Newyorské univerzity.

Autor a editor knih o Antonínu Dvořákovi, Leoši Janáčkovi a Bohuslavu Martinů zde povede dva kurzy. Kurz „Czech Music in the Age of Fake News and Globalization“ je určen všem studentům bakalářského a magisterského studia. Kurz „Tradition and Innovation in Music Scholarship“ je zamýšlen především pro studenty navazujícího magisterského studia a pro doktorandy.

Jako součást hostování profesora Beckermana se pod záštitou Ústavu hudební vědy FF UK a NYU Katedry hudby ve dnech 14. a 15. prosince uskuteční na NYU Prague společné symposium našich a amerických studentů a badatelů (podrobnosti budou upřesněny).

Profil profesora Beckermana na webu NYU.

Úvod > Aktuality > Michael Beckerman z Newyorské univerzity hostujícím profesorem na ÚHV FF UK