Kolektivní monografie „Sounding the Past. Music as History and Memory“ vyšla v nakladatelství Brepols

Kolektivní monografie Sounding the Past. Music as History and Memory je společným dílem všech řešitelů evropského projektu HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late–Medieval and Early–Modern Europe“ (www.soundme.eu) řešeného v letech 2016–2019 na pěti akademických pracovištích (Rijksuniversiteit Utrecht, University of Cambridge, Univerzita Karlova, Polska Akademia Nauk, Universität Zürich). Titul systematicky pojednává různé podoby vztahu k minulosti, které se významně otiskly do formování evropské hudební kultury pozdního středověku a raného novověku. Čtenář je zván na objevitelskou cestu kontinentem od počátků nového chápání hudební minulosti v Paříži v raném 13. století až po období reformace, kdy starší hudba plnila složité a mnohotvárné úlohy, ať už v samotných hudebních pramenech, komunitách nebo i celých regionech. Zvláštní pozornost je věnována užívání starších stylů a hudebních tradic v proměňujícím se konstruování náboženské a politické identity. Tím je položen základ k revizi narativu evropských dějin hudby a k jeho ukotvení v pluralitě stylů a regionálních kultur dochovaných v pramenech. Svazek je zakončen úvahami o vztahu naší doby k hudební minulosti, jejim vlivu na kompoziční praxi, hudební interpretaci, muzikologický diskurz i další sféry života. Za FF UK se na této publikaci autorsky podíleli Lenka Hlávková, David Eben a Jan Ciglbauer.

Karl Kügle (ed.): Sounding the Past. Music as History and Memory. Turnhout: Brepols, 2020.

Elektronická verze knihy je dostupná zde: https://www.brepolsonline.net/doi/book/10.1484/M.EM-EB.5.120601

Napsali o nás: https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/vychazi-monografie-o-zvukove-pameti-do-mezinarodniho-vyzkum-se-zapojili-i-muzikologove-z-univerzity-karlovy.html

Úvod > Aktuality > Kolektivní monografie „Sounding the Past. Music as History and Memory“ vyšla v nakladatelství Brepols