Hudební kultura před rokem 1600

Zkoumáme nejstarší vrstvy hudby v Českých zemích. Usilujeme o nezkreslený pohled na vývoj gregoriánského chorálu, tradici duchovních písní a vícehlasou liturgickou hudbu ve středoevropském kontextu.

Více informací

Hudební kultura po roce 1600

Věnujeme se výzkumu evropské klasické hudby a hudebního divadla v souladu s muzikologickou tradicí, usilujeme o rovnováhu celistvého pohledu i lokálních akcentů.

Více informací

Kulturní studium hudby

Kriticky studujeme hudební kulturu jako součást dlouhé historie modernity. Snažíme se porozumět kulturním významům hudby a promluvám o ní v různých kontextech a z různých teoretických perspektiv.

Více informací