Divadelní noviny hledají autory

Divadelní noviny stále hledají autory, tedy  i pro psaní o hudebnímn divadle (opeře, muzikálu, soudobých projektech). Především recenzenty operních, muzikálových a dalších hudebních inscenací, ale také autory úvah o hudebním divadle (hudbě v divadle), máme i rubriku „Úvahy“ o dalších druzích umění, tedy také o hudbě jako takové, o událostech, nových dílech, kauzách apod. Jde nám o texty, které by nad tématy uvažovaly odborně, ale byly by napsány srozumitelným jazykem, nikoli „odbornicky“, Divadelní noviny se obracejí na širokou obec čtenářů. Pokud by takové psaní někoho z vás zajímalo, nebo pokud máte téma, o kterém byste chtěli napsat, prosím ozvěte se šéfredaktorovi (josef.herman@divadelni-noviny.cz).

Úvod > Nástěnka > Divadelní noviny hledají autory