Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022

Výběrové řízení (VŘ) na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2021/21

Datum vyhlášení: 22. 2. 2021

1. Podmínky přijetí do VŘ

a) Zájemce musí splňovat obecné podmínky programu Erasmus+ (https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/),

b) vyplnit přihlášku v on-line aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/),

c) na adresu marc.niubo@ff.cuni.cz zaslat motivační dopis a doklad o jazykové způsobilosti.


Výjezd se může uskutečnit od druhého ročníku bakalářského studia výše, eventuální uchazeči z řad letošního prvního ročníku proto musí aspirovat na úspěšné uzavření ročníku včetně odevzdání textů do přípravného semináře i semináře hudby do r. 1600. U studentů vyšších ročníků je podmínkou splnění obou seminářů z druhého ročníku a schválení tématu bakalářské práce anebo alespoň domluva
s vedoucím práce o tématu a způsobu realizace.

2. Kritéria výběru
Posuzovány budou dosavadní studijní výsledky, jazykové schopnosti a motivace (předpokládaný přínos). Studenti magisterských a doktorských programů budou mít přednost před studenty programů bakalářských, studenti vyšších ročníků před studenty ročníků nižších.

Seznam univerzit, s nimiž má ÚHV smlouvu a počet míst

Bangor University 1
Humboldt-Universität, Berlin 2
Universita J. A Komenského Bratislava 1
Universität Hamburg 1
Universität Leipzig 1
Universität zu Köln 1
Ludwig-Maxmilians Univ. München 1
Universita degli studi Padova 1
Université Jean Monnet, Saint-Etienne 1
Université Rennes 2 – Haute Bretagne 2
Universiteit Utrecht 1
Universytet Warszawski 1
Universität Zürich 1

Upozorňujeme zároveň, že je možné hlásit se i na jiné univerzity přes jiné katedry/ústavy či typy smluv, včetně konsorcia univerzit 4EU+. Studenti, kteří budou mít zájem využít smlouvu jiného pracoviště, se musí zúčastnit výběrového řízení na Ústavu hudební vědy a zároveň si zjistit podmínky řízení na daném pracovišti FF UK.

Ve všech případech je zároveň nutné informovat se o situaci na vyhlédnuté zahraniční univerzitě (zda-li daný akademický rok bude zvolený program nabízen, zdali budou přijímáni zahraniční studenti, eventuálně i přes jiné smlouvy, jsou-li omezení z hlediska programu (Bc/NMg.) atp.).

Pro zájemce z jiných ústavů/kateder, kteří by rádi využili smlouvy zajišťované ÚHV platí tytéž podmínky, resp. povinnost zaslání motivačního dopisu na výše uvedený mail.

Termín podání přihlášek: do 19. března 2021 včetně
Vyhlášení výsledků: 23. března 2021 (mailem)

Přes současné nepříznivé podmínky věříme v možnost plné realizace studijních pobytů v příštím roce, a proto NEVÁHEJTE A HLASTE SE!

Úvod > Aktuality > Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022