Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

Milé studentky, milí studenti, sledujte, prosíme, pravidelně, ideálně každý den, „Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření“ na webu fakulty. K aktualizacím těchto informací nechodí mailové notifikace, je třeba je sledovat průběžně přímo na fakultním webu. Zároveň vás vyzýváme, abyste se svými vyučujícími co nejaktivněji komunikovali a jakékoli problémy ihned řešili, podle povahy záležitosti buď s konkrétním vyučujícím, vedením ÚHV nebo studijním oddělením fakulty. Neváhejte se na nás obracet, dostanete-li se vlivem nastalé situace do studijní tísně. Většinu věcí lze řešit a čím se řeší dříve, tím snáze to obvykle jde. Chápeme, že znemožnění běžné výuky je pro vás všechny zásadní komplikací, na kterou se navazuje celá řada nejrůznějších dalších problémů. Jsme v tom s vámi.

Úvod > Nástěnka > Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření