Výběrová řízení na místo doktoranda a postdoktoranda – hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní hudební kultuře

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (projekt EXPRO: Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, spoluřešený na FF UK), nabízí pracovní místo pro doktoranda / doktorandku na 1–3 roky, s nástupem od 1. 4. 2020 či od 1. 10. 2020 (0,5 úvazku) a dále pak místo pro postdoktoranda s nástupem od 1. 7. 2020.

Informace k výběrovému řízení (doktorand): https://www.mua.cas.cz/cs/novinky/vyberove-rizeni-na-misto-doktoranda-v-oboru-hudebni-kultura-15-stoleti-v-cechach-nebo-jeji-recepce-v-moderni-ceske-hudebni-1981

Informace k výběrovému řízení (postdoktorand): https://www.mua.cas.cz/cs/novinky/pracovni-misto-pro-postdoktorandy-od-1-7-2020-hudebni-kultura-pozdniho-stredoveku-v-cechach-a-stredni-evrope-2020 

Úvod > Aktuality > Výběrová řízení na místo doktoranda a postdoktoranda – hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní hudební kultuře