Koncert souborů Schola Gregoriana Pragensis a Anonymous III na Vyšehradě

Ve středu 11. dubna 2018 proběhl v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě koncert souborů Schola Gregoriana Pragensis a Anonymous III s názvem Regnum et imperium. Koncertní program je vystavěn na dramaturgické linii, která spojuje nejvýznamnější duchovní centra raně středověké Evropy s Prahou Karla IV. Program je zčásti výsledkem badatelských aktivit a mezinárodní spolupráce v rámci projektu Sound Memories (soundme.eu). Poslechněte si nahrávky některých skladeb, které toho večera zazněly.

Pro christianizaci Evropy hráli důležitou roli Irové a také Anglosasové. Alcuin, hlavní tvůrce vzdělávací reformy Karla Velikého, byl anglosaský mnich. Taktéž Bonifác, jenž působil hlavně v oblasti jižního Německa. Bonifácovu aktivitu připomíná antifona Sancte Bonifati martyr, která patří k nejstarším památkám vícehlasu v Evropě.

Antifona Sancte Bonifati martyr (Anonymous III)

Anonymous III dále přednesli dvojici vícehlasých kompozic, které patří do epochy Notre Dame. První z nich je motetus Et exaltavi plebis humilem, který je připisován Filipu Kancléřovi. Kristus v něm promlouvá v první osobě k lidem (mnohdy i adresně k bohatému kléru) a připomíná jim jejich faleš a dočasnost.

Motetus Et exaltavi plebis humilem (Anonymous III)

Tento kritický tón je charakteristický pro mnoho dalších písňových a motetových kompozic z rukopisu F, ze kterého zazněl ještě conductus Baculi sollempnia. Ten ovšem kritiku církve neobsahuje. Jedná se o radostnou vánoční píseň. Jakou resonanci nalezla tradice francouzských konduktů v Čechách, s jistotou nevíme. Někteří vzdělanci, prokazatelně Vojtěch Raňkův z Ježova, francouzské písně sbírali, ale dochovaná česká rukopisná tradice svědčí pouze o vzdálených ohlasech. Přece jen se tehdy jednalo o písně přes 100 let staré a zdejší písňová kultura překypovala vlastní tvořivostí.

Conductus Baculi sollempnia (Anonymous III)

 

 

Anonymous III (Foto: Jan Ciglbauer)

 

Vícehlasý hymnus ke sv. Ludmile Lux vera lucis radium připomíná kult této světice, který byl pěstován hlavně v místě jejího posledního odpočinku, klášteře sv. Jiří.

Hymnus Lux vera lucis radium (Schola Gregoriana Pragensis)
S dynastií Lucemburků je úzce spjat nejslavnější skladatel 14. století, Guillaume de Machaut. Roku 1323 vstoupil do služeb Karlova otce Jana Lucemburského jako jeho sekretář a Karel s ním pravděpodobně také musel přijít do styku. Tvorbu tohoto mimořádného autora zde zastupuje tříhlasé moteto Dame je sui cilz qui vueil – Fins cuer doulz.

Guillaume de Machaut – Dame je sui cilz qui vueil – Fins cuer doulz (Schola Gregoriana Pragensis)

Responsorium Vibrans miles patří mezi zpěvy složené pro nový svátek Kopí a hřebů Páně, jenž vznikl z iniciativy Karla IV.

Responsorium Vibrans miles (Schola Gregoriana Pragensis)

 

Schola Gregoriana Pragensis (Foto: Festival Vítání jara)

 

 

Franského panovníka Karla Velikého a jeho sídelní město Cáchy symbolizuje sekvence Summi regis archangele Michael. Její autorství je připisováno Alcuinovi, poradci Karla Velikého a duchovního otce středověké vzdělanosti.

Sequentia Summi regis archangele Michael (Schola Gregoriana Pragensis, Anonymous III)

Laudes regiae nebo carolinae představují slavnostní přímluvy, které se zpívaly od karolinských dob při korunovacích a významných církevních slavnostech.

Laudes regiae (Schola Gregoriana Pragensis, Anonymous III)

Gloria in excelsis z rukopisu Old Hall připomíná kontakty Českého království s Anglií, odkud do Prahy přicházeli studenti. Čeští studenti a vysoce postavení kanovníci zase navštěvovali anglické univerzity, zejména Oxford, odkud do Čech přišlo učení Johna Wycliffa.

Gloria in excelsis (Schola Gregoriana Pragensis, Anonymous III)

 

Anonymous III, Schola Gregoriana Pragensis (Foto: Festival Vítání jara)

 

Píseň Wohlauf lasst uns fröhlich singen, která zazněla jako jeden z přídavků, zastupuje pozdní středoevropskou tradici. Je součástí zpěvníku Ein Schlesisch Singebüchlein, který v roce 1555 tiskem vydal slezský luteránský pastor Valentin Triller. Sbírka je jakýmsi nostalgickým ohlédnutím a pokusem o resuscitaci slezského repertoáru počátku 16. století, který musel Triller jako žák zpívávat v některé ze slezských škol.

Wohlauf lasst uns fröhlich singen (Anonymous III)

Jan Ciglbauer

Úvod > Aktuality > Koncert souborů Schola Gregoriana Pragensis a Anonymous III na Vyšehradě