Changing Identities

Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku

Projekt Grantové agentury České republiky (č. 15-11036S)

Hudební kultura střední Evropy v období pozdního středověku je jedním z badatelských témat, která jsou v současnosti centrem pozornosti mezinárodního muzikologického výzkumu. Tato oblast, dříve interpretována spíše jako periferie ve vztahu k předním západoevropským hudebním centrům své doby, je dnes nahlížena jako zdroj svébytných kulturních hodnot, které vznikaly interakcí s jinými evropskými regiony a současným rozvíjením specifických lokálních tradic. V hudební praxi jsou tyto mechanismy reprezentovány přejímáním a adaptací zahraničních skladeb, na druhé straně kompoziční tvorbou místních autorů, která v řadě případů cituje ve střední Evropě všeobecně známý starší hudební materiál. Jedním z důležitých problémů dobové hudební praxe je proměnlivost identit hudebního repertoáru v kontextu dobového kulturního, duchovního a intelektuálního života. Tyto jevy lze studovat především na hudebních druzích, jejichž hudební i textová struktura podléhaly častému přetváření a tím i proměně své funkce (především píseň a příbuzné druhy, hymnus).

Řešitelský tým

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Ústav hudební vědy|osobní profil) – Vedoucí projektu/Project leader
Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (Ústav řeckých a latinských studií FF UK|osobní profil)
Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. (Ústav hudební vědy|osobní profil)
prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (9-12/2015)
Mgr. Veronika Mráčková, Ph.D. (do/until 31. 8. 2015)

Externí spolupracovníci

Mgr. Adéla Ebersonová (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)
Mgr. Tomáš Mandlík
PhDr. Jana Vozková, CSc. (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR|osobní profil)

Studenti

Bc. Štefánia Demská (Ústav hudební vědy)
Bc. Frederik Pacala (Ústav hudební vědy)

Akce

  • Seminář Fontes Cantus Bohemiae, 17. 2. 2015. Program
  • Workshop Changing Identities, 13. – 14. 11. 2015. Program
Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Changing Identities