Seznámení s hudební vědou

struny3

Seznámení s hudební vědou 2018

Leták        Přihláška

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových  přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie), volitelných přednášek (např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 2. února 2018 od 14.30 do 18 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

K zápisu přineste potvrzení o zaplacení kurzovného. Další lekce proběhnou dle rozpisu výuky vždy v pátek od 15 do 18 hodin.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Cena kurzu: 3025 (včetně DPH)

Další informace k dispozici telefonicky, či e-mailem na sekretariátu ÚHV:
tel.: 221 619 224, e-mail: uhv@ff.cuni.cz

Rozpis výuky 2018

Datum 15.00 – 16.30 16.30 – 18.00
2. února Hudební teorie Dějiny hudby (středověk)
16. února Hudební teorie Volitelná přednáška
23. února Seminář (středověk) Volitelná přednáška
2. března Dějiny hudby (renesance) Seminář (renesance)
16. března Dějiny hudby (baroko) Seminář (baroko)
23. března Dějiny hudby (klasicismus) Seminář (klasicismus)
6. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
13. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
20. dubna Seminář (19. století) Hudební teorie
27. dubna Dějiny hudby (1. polovina 20. století) Volitelná přednáška
4. května  Dějiny hudby (2. polovina 20. století) Hudební teorie
11. května Seminář (hudba 20. století) Hudební teorie
25. května Seminář k přijímacímu řízení Závěrečný test z hudební teorie
Úvod > Studium > Veřejnosti > Seznámení s hudební vědou