Marc Niubo

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Job
 • zástupce ředitele (deputy head) - Institute of Musicology
 • (Agenda) - Institute of Musicology
Consulting hours
 • čt 15:50-17:30 (po předchozí domluvě)
Address

Institute of Musicology
Místnost č. 459

Bibliography

 • Niubo M.: Italská opera v mozartovské Praze. Praha, Karolinum, 2022. 300 s. • p. ISBN 978-80-246-4843-9.
 • Niubo M.: The Italian opera in Prague in the Eighteenth Century: Networks, Strategies, Repertoires. In Korneeva T.: Mapping Artistic Networks. Eighteenth Century Italian Theatre and Opera Across Europe. Turnhout, Brepols, 2021, s. • p. 41-52. ISBN 978-2-503-58495-9.
 • Niubo M., Bobková-Valentová K.: Hudba a divadlo. In Hrbek J.: Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století. Praha, Historický ústav AV ČR, Nakladatelství Lidové noviny, 2021, s. • p. 135-180. ISBN 978-80-7286-378-5.
 • Niubo M.: Carl Ditters von Dittersdorf. Poznámky k tematickému katalogu a zpracování v SHK. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica. Musicologica Olomucensia, 2021, č. • no. 30, s. • p. 32-38. ISSN 1212-1193.
 • Niubo M., Schraffl I.: Paisiello's La frascatana Dramaturgical transformations on its journey through Central Europe. Musicologica Austriaca, 2020, č. • no. 2017, s. • p. 1-26. ISSN 1016-1066.
 • Niubo M.: Classy Scene for Connoisseurs or Snobby Meeting Point? Considerations upon the Repertoire and Functions of the Thun Theatre in Prague during the Years 1781-1784. Musicologica Brunensia (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis.), 2019, č. • no. 53, s. • p. 297-303. ISSN 1212-0391.
 • Niubo M., Veselá I.: South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries, 52. mezinárodní hudebně-vědné kolokvium v Brně. Hudební věda, 2018, č. • no. 55, s. • p. 100-102. ISSN 0018-7003.
 • Niubo M.: Johann Joseph Brentner: Duchovní árie I, Instrumentální hudba, Offertoria solennoria. Musicalia, 2018, č. • no. 10, s. • p. 191-192. ISSN 1803-7828.
 • Niubo M.: Claudio Bacciagaluppi: Rom, Prag, Dresden. Pergolesi und die Neapolitanische Messe in Europa. Hudební věda, 2017, č. • no. 54, s. • p. 95-97. ISSN 0018-7003.
 • Niubo M.: Guardasoni, Domenico. In Biografický slovník českých zemí. Praha, Academia, 2017, s. • p. 820-821. ISBN 978-80-200-2734-4.
 • Niubo M.: Muzyka w Pradze w czasach Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (1678-1683). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia, 2017, č. • no. 11, s. • p. 77-84. ISSN 0068-4651.
 • Niubo M.: O německé krvi a kouzelné kadeři. Gazzanigova L'isola d'Alcina v kontextu (nejen) pražské italské opery. In Maňas V., Žůrek P.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal. Brno, Moravská zemská knihovna, 2016, s. • p. 59-66. ISBN 978-80-7051-222-7.
 • Niubo M.: Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky. Praha, Národní kinihovna ČR, 2015. 64 s. • p. ISBN 978-80-7050-642-4.
 • Niubo M.: In search of the operatic archives of Giuseppe Bustelli. De Musica Disserenda, 2015, č. • no. 11, s. • p. 163-174. ISSN 1854-3405.
 • Niubo M.: Pasquale Bondini before Mozart. Hudební věda, 2015, č. • no. 52, s. • p. 317-330. ISSN 0018-7003.
 • Niubo M.: Caio Mario ossia Le fortune teatrali di Jommelli a Praga. In Pittaresi G.: Niccolò Jommelli: L'esperienza europea di un musicista 'filosofo'. Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica "F. Cilea", 2014, s. • p. 437-456. ISBN 978-88-87970-08-1.
 • Niubo M.: Z Kroměříže do Valtic. Proměny a význam Mezinárodní letní školy staré hudby. Muzikologické fórum, 2014, č. • no. 3, s. • p. 25-29. ISSN 1805-3866.
 • Niubo M.: Emoce a dramaturgie opery buffa. Cornova, 2014, č. • no. 4, s. • p. 53-60. ISSN 1804-6983.
 • Niubo M.: Eliška Bastlová, Collectio operum musicalium quae in bibliotheca Kinsky adservantur. Cornova, 2014, č. • no. 4, s. • p. 97-98. ISSN 1804-6983.
 • Niubo M.: Luigi Bassi. In Jakubcová A., Pernerstofer M.: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. • p. 28-31. ISBN 978-80-7008-288-1.
 • Niubo M.: Vincenzo Albrici. In Jakubcová A., Pernerstorfer M.: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. • p. 1-3. ISBN 978-80-7008-288-1.
 • Niubo M.: Nicolo Minato. In Jakubcová A., Pernerstorfer M.: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. • p. 436-437. ISBN 978-80-7008-288-1.
 • Niubo M.: Antonio Vivaldi. In Jakubcová A., Pernerstorfer M.: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. • p. 723-726. ISBN 978-80-7008-288-1.
 • Niubo M.: Phasma Dionysiacum Pragense. In Jakubcová A., Pernerstorfer M.: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. • p. 512-515. ISBN 978-80-7008-288-1.
 • Hlávková L., Niubo M., Mráčková V., Ciglbauer J., Kapsa V., Šárovcová M.: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives. Frankfurt a/M, Peter Lang, 2013. 335 s. • p. ISBN 978-3-631-63414-1.
 • Niubo M.: Giovanni Battista Pergolesi in Eighteenth Century Bohemia. In Bacciagaluppi C., Ottenberg H., Zopelli L.: Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies. Bern, Peter Lang AG, 2013, s. • p. 287-311. ISBN 978-3-0343-1206-6.
 • Niubo M.: Bernard Artophaeus and Bohuslav Matěj Černohorský. Casual Examples of Czech Music in Baroque Silesia or the Last Traces of Music by Minorites in Wroclaw? In Hlávková L., Gancarczyk P., Pośpiech R.: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives. Frankfurt a/M, Peter Lang, 2013, s. • p. 289-306. ISBN 978-3-631-63414-1.
 • Niubo M.: Griselda aneb Triumf ctnosti na operním jevišti hraběte F. A. Sporcka. In Adamaitis Z., Paličková T.: Manu propria... Praha, Národní knihovna ČR, 2012, s. • p. 155-173. ISBN 978-80-7050-614-1.
 • Niubo M.: Italská opera mezi Prahou a Drážďanami v druhé polovině 18. století. Cornova, 2012, č. • no. 2, s. • p. 65-80. ISSN 1804-6983.
 • Niubo M.: Giovinette semplicette aneb k pražské podobě Paisiellovy opery La frascatana. Divadelni Revue, 2012, č. • no. 23, s. • p. 74-89. ISSN 0862-5409.
 • Niubo M.: Italská opera ve Stavovském divadle v první třetině 19. století. In Hojda Z., Ottlová M., Prahl R.: Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 2012, s. • p. 315-327. ISBN 978-80-200-2032-1.
 • Niubo M.: Italian opera between Prague and Dresden in the Second Half of the 18th Century. In Ottenberg H.: Musiker-Migration und Musik-Transfer zwischen Böhmen und Sachsen im 18. Jahrhundert. Dresden, Technische Universität Dresden, 2012, s. • p. 58-73. ISBN 0-000-00000-0.
 • Niubo M.: Isabella e Rodrigo: Towards the Late 18th Century Performance Practice at the Dresden Court Opera Theatre. In Mende W.: Partita. Siebenundzwanzig Sätze zur Dresdner Musikgeschichte. Festschrift Hans-Günther Ottenberg. Dresden, Thelem / W.E.B Universitätsverlag Und Buchhandel, 2012, s. • p. 389-404. ISBN 978-3-942411-55-4.
 • Niubo M.: Luigi Bassi. In Jakubcová A.: Satrší divadlo v českých zemích od počátku až do konce 18. století. Praha, Divadelní ústav; Academia, 2011, s. • p. 38-41. ISBN 978-80-7008-201-0.
 • Niubo M.: Italian Opera in Central Europe 1614-1780. Hudební věda, 2011, č. • no. 48, s. • p. 116-118. ISSN 0018-7003.
 • Niubo M.: Vincenzo Albrici u pražských jezuitů na konci 17. století. In Cemus P.: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. • p. 1081-1094. ISBN 978-80-246-1755-8.
Úvod > People > Academic Staff > Marc Niubo