Jan Baťa

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

Job
 • zástupce ředitele (deputy head) - Institute of Musicology
Consulting hours
 • úterý 9.10-10.45 (po předchozí domluvě)
Address

Institute of Musicology
Místnost č. 459

Bibliography

 • Baťa J.: Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková. Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava: Slovenská muzikologická spoločnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, 279 stran. ISBN: 978-80-89135-38-7. Muzikologické fórum, 2023, č. • no. 12, s. • p. 170-171. ISSN 1805-3866.
 • Baťa J.: Andrew Parrott. The Pursuit of Musick. Musical Life in Original Writings & Art, c1200-1770. [S. l.]: Taverner Consort and Players, 2022, xvi, 544 stran. ISBN: 978-1-915229-54-0. Muzikologické fórum, 2023, č. • no. 12, s. • p. 167-169. ISSN 1805-3866.
 • Baťa J.: Génius, který se neproslavil. Život a dílo Antonína Burdy. Harmonie, 2023, č. • no. 31, s. • p. 60-63. ISSN 1210-8081.
 • Baťa J.: Lucie Storchová, ed. Companion to Central and Eastern European Humanism. Vol. 2: The Czech Lands, Part 1, A-L. Muzikologické fórum, 2022, č. • no. 11, s. • p. 167-169. ISSN 1805-3866.
 • Baťa J.: Philippe de Monte at 500. Mezinárodní sympozium 19.–20. srpna 2021, Sál kardinála Berana (Praha). Muzikologické fórum, 2022, č. • no. 11, s. • p. 165-166. ISSN 1805-3866.
 • Baťa J.: Philippe de Monte from 1521 to 2021. Czech Music, 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 31-35. ISSN 1211-0264.
 • Bíro A., Baťa J.: Hudebně-ikonografické prvky tzv. Smíškovské kaple v kostele sv. Barbory v Kutné Hoře a jejich vztah k dochovaným hudebním pramenům. Muzikologické fórum, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 5-20. ISSN 1805-3866.
 • Baťa J.: The musical element of festivities organised by Archduke Ferdinand II. In Dobalová S., Hausenblasová J.: Archduke Ferdinand II of Austria. A second-Born Son in Renaissance Europe. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2021, s. • p. 131-147. ISBN 978-3-7001-8501-7.
 • Baťa J.: Z mlýna do kostela: Poznámky k migraci písně Radujme se všickni spolu. Clavibus unitis [online], 2021, č. • no. 10, s. • p. 1-16. ISSN 1803-7747.
 • Baťa J.: Carl Luython's Missae quodlibeticae. Clavibus unitis [online], 2021, č. • no. 10, s. • p. 25-42. ISSN 1803-7747.
 • Baťa J.: Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby, AZ 33) a jeho vztah k dochovaným pramenům rudolfinské kapely. In Baťa J., Kroupa J., Vaněk V.: Rudolfinská Kutná Hora. Praha, Státní oblastní archiv v Praze, 2019, s. • p. 100-108. ISBN 978-80-88148-41-8.
 • Baťa J.: Neznámé epithalamion Šimona Lomnického z Budče z roku 1620. Clavibus unitis, 2019, č. • no. 8, s. • p. 71-80. ISSN 1803-7747.
 • Baťa J.: Karel Steinmetz - Muzikologické studie. Hudební věda, 2019, č. • no. 56, s. • p. 350-351. ISSN 0018-7003.
 • Baťa J.: Furor turcicus. The Turkish Threat and Musical Culture of the Czech Lands during the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. In Gurrieri M., Zara V.: Renaissance Music in the Slavic World. Turnhout, Brepols, 2019, s. • p. 279-295. ISBN 978-2-503-58242-9.
 • Baťa J.: Musical Culture in Prague and Dresden around 1600: A Comparison. Studia Rudolphina, 2018, č. • no. Sonderheft, s. • p. 65-68. ISSN 1213-5372.
 • Baťa J.: VII/8. Antonio Scandello (1517-1580): Il secondo libro delle canzone napolitane. In Kubíková B., Hausenblasová J., Dobalová S.: Ferdinand II. : arcivévoda Ferdinand II. Habsburský : renesanční vladař a mecenáš : mezi Prahou a Innsbruckem : výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i... Praha, Národní galerie v Praze, 2017, s. • p. 339-339. ISBN 978-80-7035-650-0.
 • Baťa J.: VII/9. Sbírka motet a duchovních písní. In Kubíková B., Hausenblasová J., Dobalová S.: Ferdinand II. : arcivévoda Ferdinand II. Habsburský : renesanční vladař a mecenáš : mezi Prahou a Innsbruckem: výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.... Praha, Národní galerie v Praze, 2017, s. • p. 340-340. ISBN 978-80-7035-650-0.
 • Baťa J.: VII/6. Blažej Jičínský (činný v poslední čtvrtině 16. století): Carmina česká. In Kubíková B., Hausenblasová J., Dobalová S.: Ferdinand II. : arcivévoda Ferdinand II. Habsburský : renesanční vladař a mecenáš : mezi Prahou a Innsbruckem : výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i... Praha, Národní galerie v Praze, 2017, s. • p. 337-337. ISBN 978-80-7035-650-0.
 • Baťa J.: VII/7. Pietro Giovannelli (asi 1530 - kolem 1583): Liber quintus et ultimus [Novi thesauri musici]. In Kubíková B., Hausenblasová J., Dobalová S.: Ferdinand II. : arcivévoda Ferdinand II. Habsburský : renesanční vladař a mecenáš : mezi Prahou a Innsbruckem : výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i... Praha, Národní galerie v Praze, 2017, s. • p. 338-338. ISBN 978-80-7035-650-0.
 • Baťa J.: VII/1. Martin Kuthen ze Šprinsberka (kolem 1510-1564): Brevis et succinta descriptio. In Kubíková B., Hausenblasová J., Dobalová S.: Ferdinand II.: arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: renesanční vladař a mecenáš: mezi Prahou a Innsbruckem: výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.: 3... Praha, Národní galerie v Praze, 2017, s. • p. 330-330. ISBN 978-80-7035-650-0.
 • Baťa J., Pacala F.: Poznámky k roli hudby v pražském univerzitním prostředí na počátku 17. století. In Hlaváček P.: Via media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. K poctě Zdeňka V. Davida. Praha, Filosofia, 2016, s. • p. 124-140. ISBN 978-80-7308-652-7.
 • Baťa J.: Remarks on the Festivities of the Order of the Golden Fleece in Prague (1585). Musicologica Brunensia (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis.), 2016, č. • no. 51, s. • p. 25-35. ISSN 1212-0391.
 • Baťa J.: The influence of cori spezzati Technique on the Music of the Czech Lands. The Case of Pavel Spongopaeus Jistebnický. In Italian Music in Central-Eastern Europe: Around Mikołaj Zieleński’s Offetroria and Communiones (1611). Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2015, s. • p. 385-395. ISBN 978-88-7552-057-1.
 • Baťa J.: Praga festivans. Music played during the Prague Festivities of 1527 and 1558. Historie - Otázky - Problémy, 2015, č. • no. 7, s. • p. 247-259. ISSN 1804-1132.
 • Baťa J.: Musical Culture of Prague Lutherans During the Pre-White Mountain Era. Filosofický časopis, 2015, č. • no. 63, s. • p. 185-196. ISSN 0015-1831.
 • Baťa J.: Praga festivans : Music played during the Prague Festivities of 1527 and 1558. Historie - Otázky - Problémy, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 247-259. ISSN 1804-1132.
 • Baťa J.: Between Prague and Pirna : A Story from the Beginning of the Thirty Years' War. De Musica Disserenda, 2015, č. • no. 11, s. • p. 41-49. ISSN 1854-3405.
 • Baťa J.: Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scothi aneb Dva příběhy z rudolfínské Prahy. Clavibus unitis, 2014, č. • no. 3, s. • p. 5-16. ISSN 1803-7747.
 • Baťa J.: Turecké nebezpečí a hudební kultura českých zemí 16. a počátku 17. století. Historie - Otázky - Problémy, 2014, č. • no. 6, s. • p. 41-50. ISSN 1804-1132.
 • Baťa J.: Kryštof Harant - skladatel. In Kociánová V., Kodymová Š., Drábková V.: Kryštof Harant ve světle nových objevů: malá vědecká konference: hrad Pecka, 20. září 2014. Pecka, Městys Pecka, 2014, s. • p. 29-36. ISBN 978-80-260-7365-9.
 • Baťa J.: Karel Konrád (1842-1894) i konstrukt panslavenskog glazbenog identiteta. Arti Musices, 2013, č. • no. 44, s. • p. 229-236. ISSN 0587-5455.
 • Baťa J.: „Na lotru, knězi a katu žádné přísady není.“ Ke sporu faráře Tomáše Soběslavského a literátského bratrstva u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském o písně k poctě Jana Husa (1589). In Hlaváček P.: O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Filosofia, 2013, s. • p. 247-260. ISBN 978-80-7308-453-0.
 • Baťa J.: Nejen o hudbě na habsburských dvorech s Timem Scottem Whiteleym. Hudební rozhledy, 2013, č. • no. 66, s. • p. 8-9. ISSN 0018-6996.
 • Daněk P., Baťa J.: Numero Arithmetico notata Series officiorum pro Choro Musico Ustensi (1588) aneb pramen polyfonie plný překvapení. In Hulková M.: Musicologica istropolitana. Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 45-67. ISBN 978-80-8127-084-0.
 • Baťa J.: Karel Konrád (1842–1894) and the Construction of a Pan-Slavic Musical Identity. In Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiografija i identitet = Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Musical Hisoriography and Identity. Zagreb, Hrvatsko Muzikološko družstvo, 2013, s. • p. 247-253. ISBN 978-953-6090-48-8.
 • Baťa J.: Ferdinand of Tyrol and the Music Culture in Renaissance Prague. In Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2012. Innsbruck, Studien Verlag, 2012, s. • p. 16-23. ISBN 978-3-7065-5230-1.
 • Baťa J.: The Boundaries of Musical Humanism : Slavic Regions & Mediterranean Culture, Dubrovnik 26.-28. března 2012. Hudební věda, 2012, č. • no. 49, s. • p. 218-221. ISSN 0018-7003.
 • Baťa J.: Ferdinand of Tyrol and the Music Culture in Renaissance Prague. In Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2012. Innsbruck, Studien Verlag, 2012, s. • p. 16-23. ISBN 978-3-7065-5230-1.
 • Baťa J.: Hudba pro Habsburskou říši. Hudební rozhledy, 2012, č. • no. 65, s. • p. 23-23. ISSN 0018-6996.
 • Baťa J.: "Chudý a těžkými bolestmi obklíčený člověk..." : Krvavé noční drama královéhradeckého varhaníka Jan Dentulina Novobydžovského (1623). Hudební rozhledy, 2012, č. • no. 65, s. • p. 50-55. ISSN 0018-6996.
 • Baťa J., Hlávková L., Kroupa J.: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 : (Prague, August 23-26, 2006). Praha, KLP - Koniasch Latin Press, 2011. 336 s. • p. ISBN 978-80-86791-51-7.
 • Baťa J.: Snažíme se zpívat krásnou hudbu. Harmonie, 2011, č. • no. 19, s. • p. 6-8. ISSN 1210-8081.
 • Baťa J.: We try to sing beautiful music. Czech Music, 2011, č. • no. 17, s. • p. 2-9. ISSN 1211-0264.
 • Baťa J.: Hudební kultura renesanční Prahy pohledem dochovaných hudebních pramenů. In Petöczová J.: Ad honorem Richard Rybarič. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave, 2011, s. • p. 47-61. ISBN 978-80-89135-28-8.
 • Baťa J.: Neznámý hudební jednolist Jana Otmara Dačického (1590). Hudební věda, 2011, č. • no. 48, s. • p. 361-368. ISSN 0018-7003.
 • Baťa J.: Jezuité a hudební kultura předbělohorské Prahy. Glosy ke vzájemné interakci na příkladu klementinské mariánské sodality. In Cemus P.: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 1003-1009. ISBN 978-80-246-1755-8.
 • Baťa J.: Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze. In Inforum 2010. Praha, Albertina icome Praha, s.r.o., 2010, s. • p. 3-6.
Úvod > People > Academic Staff > Jan Baťa