Memory and Tradition

Memory and Tradition within the European Music Culture of the Late Middle Ages and the Early Modern Period

A series of articles in the Czech music magazine Harmonie presents selected topics examined within the project HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (soundme.eu). Online versions contain translations to English below the original Czech text.

1. Úvod. Dějiny hudby na počátku 21.století | Introduction. Music history in the early 21st century
Lenka Hlávková

2. „Zacházení s minulostí“ v hudbě Paříže 13. století | “Uses of the Past” in the Music of Thirteenth-Century Paris
Adam Mathias

3. Hudba na středoevropských univerzitách 14. a 15. století | Resounding Universities at the End of the Middle Ages
Jan Ciglbauer

4. David Chytraeus a význam minulosti pro luteránskou hudbu a liturgii | David Chytraeus and the Presence of the Past in Lutheran Music and Liturgy
Christine Roth

5. Piotr z Grudziądza/Petrus Wilhelmi de Grudencz kdysi a nyní | Petrus Wilhelmi past and present
Paweł Gancarczyk

6. Zpívání v chmurných časech. Hudba v amsterdamském dvoře bekyní na počátku 17. století | Singing in ‘dreary times’. Music from the Amsterdam court beguinage in the early 17th century
Ulrike Hascher-Burger

7. Uchovávání zvukové paměti ve střední Evropě: polyfonní píseň Martir Christi | Preserving Sound Memories in Central Europe: The Polyphonic Song Martir Christi
Antonio Chemotti

8. Hymny a moteta, paměť a minulost: Hudební praxe v běžném životě německých luteránů v raném novověku | Hymns and motets, memory and history: musical practices in the daily life of early modern Lutherans in Germany
Inga Mai Groote

9. Návrat Monteverdiho hudby ke kořenům? | Bringing Monteverdi’s music back to its source?
Bartłomiej Gembicki

10. HERA: Evropský výzkum v humanitních vědách | HERA: Humanities in the European Research Area
Dita Hradecká

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649307.

 

Úvod > Research > Finished Projects > Sound Memories > Memory and Tradition